Råd til arbeiderkvinner nr 4

Reduser sjukenærværet!

av Hexa Alexa

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside

Aktuelle pekere:
Frykt for sykenærvær ||| Sykefravær eller sykenærvær? |||
Helseperspektiv på dagens arbeidsliv ||| Feil fokus |||
Heftet Det gode arbeidsmiljø - mest lønnsomt for hvem?


I intensjonsavtalen om "et mer inkluderende arbeidsliv" er det satt opp tre operative mål. Rekkefølgen er ikke tilfeldig.

Ettersom punkt 1 ikke er forenlig med punkt 2 og 3, gjør følgende:

Hvis de ikke evner å bli klokere, gjør dette:

Hilsen Hexa Alexa