nr 1, 2003

Notisar

Til innhaldslista for akp.no nr 1, 2003 ||| Til AKP si heimeside


Festning Europa

"Innafor Festning Europa er Frankrike og Tyskland adelen, og mindre land som Spania og Portugal er skiltvaktene. Polen, Bulgaria, Ungarn og Tsjekkia er postmoderne livegne, med lavtlønnsfabrikker der klær, elektronikk og biler kan produseres for 20-25 prosent av hva det ville koste i Vest-Europa - EUs egne maquiladoras [underbetalte arbeidere i Mexico, sweatshops]. I mellomtida har de gigantiske drivhusa i Spania slutta å ansette marokkanere til jordbærplukking. Disse jobbene går i stedet til kvithuda polakker og rumenere, mens skip med nordafrikanere avskjæres av raske båter med infrarøde sensorer som patruljerer kysten."

Naomi Klein om EUs østutvidelse i The Nation (16.01.03)

Aktuelle pekere: Heile artikkelen ||| Nei til EU ||| No Logo


Motvekt mot USA?

Sunday Herald skrev 26. januar at det ser ut som om USA vil lage et kompromiss. Det går ut på: I stedet for at USA beslaglegger alle oljefelter i Irak etter krigen, slik de hadde bestemt seg for, skal også franske, kinesiske og russiske oljeselskaper få. Frankrike har store oljeinteresser i Irak og vil ha garantier for å beholde disse, før de sier ja til en FN-resolusjon som godkjenner krig. Altså, ikke noe veto fra Frankrike hvis olja er sikra.

Aktuelle pekere: Heile artikkelen ||| Heftet Det store spillet - enda en gang (Geopolitikk og olje ved Kaspihavet)


Fiasko i Davos

Sveitsisk politi gjorde sitt for å hindra ein synleg krigsmotstand under World Economic Forum i Davos, og me er takksame for dei som likevel makta å få fram bodskapen. Det gleder oss difor å lesa oppsummeringa av WEF-møtet i Dagens Næringsliv: "Hovedoppgaven for årets Davos-toppmøte var "building trust". Med det for øyet har seansen vært en dundrende fiasko, uansett hvilke suksesskriterier som legges til grunn."

Aktuelle peikarar: Heile artikkelen ||| WEF ||| Sveitsisk Indymedia om WEF


Krigsmotstand på Antarktis

No er krigsmotstanden komen til alle kontinenta! 19. januar demonstrerte forskarar ved McMurdo-basen mot krig ved å leggja seg på isen og danna eit fredssymbol.

Aktuelle peikarar: Reportasje med bilete ||| Fredsinitiativet Ingen krig mot Irak


EU-demo i Hellas

24. januar demonstrerte 35.000 mot EU-toppmøtet om sosial- og arbeidspolitikk i Nafphlion. Demonstrasjonen retta seg mot arbeidspolitikken og tvangsprivatiseringa i EU og mot krigsførebuingane mot Irak.

Aktuelle peikarar: Artikkel i Dagbladet Arbejderen ||| Gresk Indymedia om aksjonane ||| Action: Salonika 2003 ||| Pressemelding frå møtet


La ned verksemda

Då ti av dei tilsette ved kiosken Showtime i Tønsberg organiserte seg i Handel og Kontor og kravde tariffavtalar, valde leiinga å leggja ned verksemda. Dagen Showtime vart lagt ned, aksjonerte Handel og Kontor med utdeling av cv-ar, kulturelle innslag og kaffi og vaflar på torget i Tønsberg. Showtime har butikkar 26 andre stader i landet.

Aktuelle peikarar: Handel og kontor om saka ||| Showtime sin nettstad


Kjøp aksjer av AKP

AKP selger noen av sine aksjer i Klassekampen. Om du kjøper en aksje gir du AKP 1.000 kroner og deltar i innsamlinga av jubileumsmillionen. Med en aksje kan du møte på generalforsamlinga i Klassekampen. AKP solgte 629 aksjer i 2002. Det var et godt resultat. Salget fortsetter ut 2003. Vil du kjøpe eller bare vite mer? Ta kontakt med AKP!

Aktuelle pekere: Jubileumsmillionen


Stø avisa!

Ynskjer du å stø utgjevinga av denne avisa, kan du gje ei gåve til AKP. Kontonummeret er 0530 11 89356.


Meir om krig og fred

På nettstaden til AKP finst det mykje lesnad om bakgrunnen for krigshissinga mot Irak. AKP har mellom anna skrive ein del om dei norske imperialistiske interessene i Asia. Du kan og tinga hefta på papir. Desse hefta kan du kjøpa i papirutgåva eller lasta ned frå nettet.

På nettstaden finn du og emneregister over artiklar som er publiserte på nettstaden og eit emneregister for Røde Fane.


Røde Fane

Røde Fane er eit tidsskrift for marxistisk teori og debatt, og vert gjeve ut fire gonger i året. I nummer 1, 2003 kan du mellom anna lesa om Gats, EU, krig, porno, revolusjon og bøker. Vil du ha eit gratis prøvenummer? Kontakt Røde Fane, postboks 124 Sentrum, 3251 Larvik, eller eness krøllalfa online.no.

Les meir om tidsskriftet på her.


Kom på Rød sommerleir!


Ingen krig mot Irak!
15. februar

Internasjonal motstandsdag
Demonstrasjonar i
Bergen (kl 15, Torgalmenningen)
Oslo (kl 14, Youngstorget)
Trondheim (kl 14, Torget)

Meir informasjon: www.ingenkrig.no