Råd til arbeiderkvinner nr 3

Bytt sjukenærvær mot friskefravær
- smitt sjefen ved sjukenærvær!

av Hexa Alexa

Til innholdslista for akp.no nr 1, 2003 ||| Til AKP si heimeside

Aktuelle pekere:
Frykt for sykenærvær ||| Sykefravær eller sykenærvær? |||
Helseperspektiv på dagens arbeidsliv ||| Feil fokus |||
Heftet Det gode arbeidsmiljø - mest lønnsomt for hvem?


Sjukenærværet er et mye større problem enn sjukefraværet. Før statistikk over det. Ved tre dagers sjukenærvær krever de ansatte tre dagers friskefravær som et ledd i et inkluderende privatliv, ettersom mange ligger sjuke i helga for å bli litt mindre sjuke fra mandag for å gå på jobben. Går ikke eierne med på kravet, sett straks i gang aksjonen "Smitt sjefen".

Tilpass disse rådene til mulighetene som ligger i de lokale forholda.

Hilsen Hexa Alexa