Når revolusjon er det enkleste ...

Jorun Gulbrandsen, leder i AKP

Til innholdsfortegnelsen for akp.no nr 1, 2002 ||| Til AKPs hjemmeside

Aktuelle pekere:
Heftet Kommunistpartiet - hvorfor? ||| Mer om AKP


Afrika er ikke fattig! Afrika er rikt. Rikt på mennesker og kunnskap. Rikt på alle ressurser som naturen kan by på. Argentina og Nicaragua er ikke fattige! De er rike. Derfor har landa i nord systematisk stjålet rikdommer ved hjelp av vold og krig i mer enn 500 år. Imperialisme heter dette. Globalisering høres litt penere ut, men er det samme. De nye slavene er kvinner og barn - solgt til sexindustrien. Kolonitida er nå. Målestokken er marked og kjøpekraft. Har du penger, så kom og kjøp. Har du ingen - dø.

Det stygge imperialistiske dyret pynter seg med institusjoner som G8, WTO, EU, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet. Det ser sivilisert ut når de dresskledte herrene sitter rundt møtebordet. Men de rike har laget reglene. Den norske staten er med på spillet. Nå skal den internasjonale kapitalen inn i Norge og gjøre skolegang, studier og sjukehusopphold til varer.

Det er ikke mulig å flikke på systemet. Flertallet kan ikke få det slik de vil før kapitalismen som en måte å styre samfunnet på, er lagt i grava. Folkeflertallet må ta makta. Revolusjon betyr akkurat det. Revolt, opprør, lage noe nytt! Folk har forskjellige navn på målet: Det klasseløse samfunnet. AKP kaller det kommunismen. Det kommer av ordet «kommune» som betyr fellesskap.

Fordi AKP mener dette, er AKP et revolusjonært kommunistparti. Vi ønsker å gjøre noe, ikke bare prate! Organisere mot EU og Verdensbanken. Mot pornoindustrien og rasismen. Mot privatisering av sjukehus og skoler. Vi er med i RV. Solidaritetsarbeid for Palestinas folk og kurderne, demonstrasjoner mot USAs kriger. Sammen med andre. Vi er et annerledes parti. Vi mener nemlig at de menneskene som er i stand til å velte kapitalismen over ende, er de viktige: Vanlige arbeidsfolk, studenter, skoleelever, fattige, kontorfolk, helsearbeidere, småbrukere, minoritetsgrupper, lærere, alle som stort sett lever av sitt eget arbeid. Vår orientering er at makta egentlig har sitt tyngdepunkt på bunnen i samfunnet. Her ligger potensialet for forandring!

Det trengs et sterkt kommunistparti i Norge. AKP ønsker mange nye medlemmer, særlig unge folk. Vi har starta denne avisa du holder nå. Liten? Ja. Men det er ikke viktig å være stor hvis storheten ikke skal brukes til noe. Da er det faktisk bedre å være viktig - for den revolusjonære kampen. Målet er ikke mindre enn at verdens folk tar rikdommen tilbake. Da er nok revolusjon det enkleste ...