AKP-arkivet

Politiet vil ha bråk!
Noen må hindre det!

av Jorun Gulbrandsen, leder i AKP Oversikt over e-post-adresser

Klassekampen 19. juni 2002


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

[Demonstrér mot Verdensbanken - hvor og når]

Varsko! Jeg har gått gjennom politiets forberedelser slik de framstår i mediene. Jeg tror nå virkelig at politiet ønsker seg bråk under Verdensbankens forskerkonferanse i Oslo 24.-26. juni. Fordi de er forplikta av det internasjonale samarbeidet til å gjøre øvelser mot terrorisme. Uavhengig av situasjonen her.

1. En to-tre-fire hundre ungdommer, fra Natur og Ungdom, Ungdom mot EU, Sosialistisk Ungdom, RU og andre, mest fra Norge, men også noen fra kjente ikkevoldelige organisasjoner Sverige og Danmark, nektes å sove på gulvet på Hersleb skole. Politiet står bak. Nå tør plutselig ingen andre leie ut heller.

2. Politiet har bestemt at det fra søndag til onsdag blir stans forbudt i hele indre by. Se kart på Oslo-politiets nettsted. De har bestemt at Oslo Sporveier skal stenge tre T-banestasjoner i sentrum mandag fra kl 17 til 21. Folk bes om å dra tidlig hjem fra jobben. Kanskje det skal bli litt vanskelig å komme seg til Jernbanetorget også, der demonstrasjonen starter? Hvem rammes av det? Terrorister, eller medlemmer av tilslutta organisasjoner som ATTAC og LO i Oslo?

3. "Barn kan bli utnyttet i voldelige aksjoner," stod det på forsida av Dagsavisen 11. juni. Kilde politimester Anstein Gjengedal. Beviset? "Politiet har så langt ikke grunnlag for å si at de som forsøker å rekruttere barnedemonstranter til ABCDE-konferansen har oppfordret barna til å begå ulovligheter." Hallo! Dagsavisen ville koke suppe på en spiker, men sjøl spikeren viste seg å ikke finnes! Er det medlemmer av de tilslutta organisasjonene Changemaker (Kirkens Nødhjelp) eller Press (Redd Barna) som skulle følt seg rammet?

4. "Vi planlegger nå for at det kan bli voldelige opptøyer under møtet i Oslo," sier politiinspektør Pål Fivel i Oslo politidistrikt 23/5 til VG på Nett. Hvem av arrangørene skal føle seg rammet? Er det kanskje Noregs Mållag som skal gå berserk? Hvis ikke, hvem er det da?

5. Er det kanskje Kommuneforbundet i Akershus, AKP og Ungdom mot EU som får politiet til hente politifolk fra hele Sør-Norge? " ... politiet mobiliserer kraftigere enn noen gang og kan mønstre 1.200-1.300 tjenestemenn. Alle politidistriktene i Sør-Norge må avse mannskaper" (Aftenposten Nett 14/6)

6. Hvem skal politiet bruke pepperspray mot, i stedet for å skyte dem? Er det de som kommer fra den tilslutta organisasjonen Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere? Eller er det kanskje Miljøpartiet de grønne? For det kan vel ikke være Internasjonal kvinneliga for fred og frihet som skal slippe å bli skutt? Mer sannsynlig med Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar, kanskje, hvis langkølle og batong ikke hjelper? "Politiet har for øvrig fått tillatelse av Justisdepartementet til å bruke pepperspray under Verdensbankens konferanse i Oslo, men bare i nødvergesituasjoner. Instruksen som er utarbeidet setter klare grenser for bruken. Pepperspray er blant annet ment å være et alternativ til skytevåpen dersom langkølle og batong ikke er tilstrekkelig." (Aftenposten Nett 14/6)

7. Antakelig er det Rød Valgallianse og Sosialistisk Venstreparti politiet forbereder seg på å møte, for dyrt blir det. "Oslo politidistrikt har i et brev til Politidirektoratet kommet med et prisanslag på flere titalls millioner kroner for ekstraberedskapen under møtet. Ifølge VG er det kjøpt inn nytt verneutstyr for ca. 15 millioner kroner." (Aftenposten 11/6)

8. Noen tilsluttede organisasjoner har veldig mange medlemmer. Er det derfor det trengs så mange fengselsceller? ATTAC? Oslo Transportarbeiderforening? Latinamerikagruppene i Norge? TV2 forteller (14/6) at "Politiet i Oslo er i full gang med å bygge et provisorisk fengsel for å ha nok plass dersom det blir massearrestasjoner i forbindelse med Verdensbank-møtet i Oslo neste helg. I Sivilforsvarets anlegg på Årvoll i Oslo har politiet nå fått satt opp provisoriske celler til å huse eventuelle voldelige demonstranter. Politiet sier det er plass til om lag tre hundre personer i den spesialbygde arresten." Jeg foreslår helt alvorlig at den i stedet kan tjene som herberge for de tilreisende fattige fattigdomsbekjemperne!

9. TV2 (14/6) forteller hvordan politiet øver seg på å forsvare ytringsfriheten. Det er kanskje for å forsvare ytringsfriheten til medlemmene av Norsk Tjenestamannslag avdeling 2, Sentraladministrasjonen? Eller Oslo Senterparti og Internasjonale Sosialister? Med containere, sannsynligvis. "Ute på en av de gamle rullebanene på Fornebu har politiet satt opp noe som likner en spøkelsesby. - På Fornebu har vi laget en containerby som skal være noe i nærheten av en "liksomby". Vi har jo ansvar for å sikre byen og å verne om ytringsfriheten. Vi legger til rette for det og trener på eventuelle situasjoner som kan oppstå, men som vi håper ikke skjer, sier Hindal. (informasjonssjef, Oslo politidistrikt). I dagene som kommer skal flere hundre politifolk trene på å håndtere voldelige demonstrasjoner mellom containerene i denne kunstige byen."

10. Dommerne er klare. TV2 (14/6) sier at "Domstolene gjør seg også klare til et eventuelt storinnrykk av arresterte demonstranter. - Vi regner med å klare godt over hundre fengslinger per dag, uten ekstra tiltak utover de vi nå har planlagt, sier sorenskriver Arild Kjerschow i Oslo. Derfor har sorenskriveren i Oslo iverksatt ekstraordinære tiltak - 20 rettsaler med dommere og sekretærer er satt av til å håndtere demonstrantene, og 15 forsvarere er beordret til beredskap for første gang i nyere tid. - Det har aldri vært noen slike tilfeller hvor vi har laget en beredskapsplan på denne måten, sier Kjerschow." "Skulle det bli behov for ytterligere kapasitet vil domstolene utenfor også bli tatt i bruk." Hvem skal de dømme? Demokratiske Alternativ? Grønn Ungdom? Senterungdommens landsforbund? Eller de 15 slemme som de ikke har klart å stoppe ved grensa?

11. Politiet har kjøpt fire pansrede lastebiler som kan være gode til å sperre gater med. Dessuten har de fått montert et kjempegitter foran på 116 politibiler, "for å beskytte politifolk mot mulig steinkasting og andre angrep fra demonstranter" (VG 17. juni). Da må det vel i hvert fall være minimum 116 steinkastere? Medlemmer fra Oslo Stein-, jord- og sementarbeiderforbund, kanskje?

12. Helikoptre har vi også hørt om. Trengs for å overvåke Oslo Jern & Metall og Fellesforbundet i Oslo? Det er kanskje ikke godt å vite hvor mye jern og stokker slike har med seg?

Er det dette Anstein Gjengedal tenker på når han sier at politiet skal "holde seg diskret i bakgrunnen"?

Et helt vanlig tog

Demonstrasjonstoget er et helt vanlig 1. maitog, et 8. marstog eller et fredstog. Med 3.000 folk? Mer? Der du går med barnevogn, der de gravide blir med som vanlig, der småunger holdes i handa, der fredsfolk, fagforeningsfolk, kvinneaktivister, skoleelever, studenter, alle slags folk, går for å bære fram dette budskapet.

Politiets trusselbilde er urealistisk

Politiet sier de tror det kommer voldelige demonstranter til Oslo. Deres definisjon av hva det er, er det grunn til å være skeptisk til. Men samtidig husker vi Gøteborg, der det i tillegg til politiets vold også var demonstrantvold. "Utlendingene" drar nok likevel heller til det virkelige toppmøtet som er på samme tid, EU-toppmøtet i Sevilla i Spania. Politiet har antakelig også tenkt å stoppe enhver ungdomsgruppe på over to ved grensa. Men som sagt, i tilfelle rottefelle, har Oslo2002 vedtatt det sjølsagte, at demonstrasjonen og alt Oslo2002 står for skal være ikkevoldelig, at maskerte personer ikke er ønsket i toget, og vi tar oss av togets orden på vanlig måte.

Politiet er ikke først og fremst dumme, men først og fremst maktas redskap. Derfor tror jeg, fordi jeg er mistenksom, gammal og skeptisk, at noen på høyt hold i politiet og justisdepartementet har et sterkt ønske om å holde øvelse. Det kan jeg ikke bevise. Det kan bare politiet motbevise - i praksis. Jeg tror at noen høyt oppe i systemet har sverget troskap til sikkerhetsstaben i USA, EU, NATO og CIA og deres tiltak for "terrorbekjempelsen". Det virker som om det er ånden fra George Bush etter 11. september som styrer politiet og Justisdepartementet i disse dagene. Det er ikke menneskene de veit de møter, som styrer dem. Spurv skytes med kanoner. Hvor kommer denne strategien fra? Når statsledere i Europa farter fra land til land på toppmøter, utvikles det en internasjonal standard for sikkerhet. Det betyr at det som til enhver tid blir sett på som de verste situasjonene i verden, blir normen for tiltak også rundt ethvert nasjonalt arrangement. Du må til utlandet for å finne gode fiender som skal begrunne politiopprustninga her. Det er denne kontrasten som gjør at politiets tiltak virker så fullstendig absurde.

Nå er det opp til politiet og regjeringa

Jeg er svært skeptisk til den delen av "antiglobaliseringsbevegelsen" som synes det viktigste er å reise rundt til toppmøter og demonstrere (se f.eks denne artikkelen). Jeg kritiserer også dem som synes det er viktig å gå "et skritt fram" mot enhver politisperring. Jeg ser at noen er mer opptatt av politikonflikter enn av klassekonflikter. Jeg vet også at det mellom politiske demonstranter kan finnes upolitiske pøbler som bare synes det er fint med faenskap. Men skill unntak fra regel! Det er virkelig mest sannsynlig at alle arrangementer blir konstruktive og fine – hvis det er opp til arrangørene! Politiets voldsforberedelser og massive voldsadvarsler i pressa er blitt det som nå truer freden. Politiet og regjeringa har tatt på seg et stort ansvar for konfliktskapinga her.

Gjengedal skylder på pressa

Politimester Anstein Gjengedal skylder på pressa i et innlegg i VG 17. juni. Han sier at pressa er mer opptatt av konflikter mellom demonstranter og politi enn av demonstrantenes budskap om Verdensbanken. Karakteristikken av pressa deler jeg helt og fullt. Det har ikke vært interesse for annet enn forventinger om en potensiell slagmark. Det selger mye bedre enn kjedelige fortellinger om Verdensbanken, om de som kommer tilreisende fra fjerne himmelstrøk for å fortelle om sine erfaringer som ofre. Lettvint journalistisk latmannsarbeid. Men hvem har gitt pressa ammunisjon? Det er politiet sjøl. Hadde ikke politiet stilt opp med containere, pansrede lastebiler, 300 nye fengselsceller, hauger av innkalte dommere, gass og pepperspray, hadde det blitt lite å skrive om.

Good guys og bad guys

Jeg håper inderlig jeg har rett i at vi demonstranter mot Verdensbankens politikk oppfører oss slik at politiet blir ledd ut etterpå. De trengte ikke all stasen. Da bør utstyret selges tilbake og pengene brukes til leker til barna i barnehagene. Men fordi jeg tror at politiet er fast bestemt på å holde øvelse i terrorbekjempelse, må de dele demonstrantene inn i "gode" og "dårlige". Jeg tror demonstrasjonen mandag klokka 18 vil gå greit. Men når det gjelder andre, tror jeg politiet fort kan bli irritert.. Arrangørene konserten i Vaterlandsparken mandag kveld er nødt til å ta i betraktning, for å ivareta deltakernes sikkerhet, at de er omringa av kampvillig politi, og ha en defensiv strategi. Der er det dessuten kanskje flere bad girls med liten tabbekvote. Jeg håper jeg tar feil. For jeg ønsker faktisk ikke at unge folk skal få erfaringer som gjør at de i framtida synes det er viktigere å slåss mot politiet enn å bli revolusjonære kommunister som organiserer folk til klassekamp mot systemet.

Kom!

Ikke la dere skremme vekk! Demonstrasjonstoget mandag kveld blir et livlig tog, med ulike tablåer og illustrasjoner, sang og slagord. Bli også med til Vaterlandsparken og hør på musikk om kvelden. Er det fint vær, ta med grill og teppe. Jeg håper at riktig mange folk over 30 år, ja over 50 år, er veldig til stede.

Men er det noen som kan ta hånd om politiet på forhånd, og knyte knute på navlestrengen til den utenlandske livmora i noen dager?


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside