AKP-arkivet

Hvorfor bløffer Versto
om AKP og Milosevic?

av Erling Folkvord, nestleder i AKP Oversikt over e-post-adresser


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Sist lørdag snudde VGs politiske redaktør virkeligheta på hodet og hevda at AKP støtter det fascistiske Milosevic-regimet.

For det er den beskyldninga er innholdet i Verstos påstand om at "AKP fortsetter konsekvent det partiet har gjort i all sin tid; å støtte historiens verste skurker". Jeg vil i all beskjedenhet nevne noen punkter:

For 25 år sia hevda AKP at Bresjnev og de andre sovjetherskerne - Milosevics "politiske forfedre" - leda et fascistisk regime. AKP tok bl.a initiativ til mangeårig solidaritetsarbeid mot invasjonene i Tsjekkoslovakia og Afghanistan.

Det er tre hovedgrunner til at AKP - som støtter Kosovas sjølstendighetskrav - er mot NATOs krig og for forhandlinger på nøytral grunn:

  1. NATO fører angrepskrig i strid med folkeretten og FN-pakten, som kan ødelegge FNs mulighet til å hindre at konflikter utvikler seg til krig.
  2. Flyangrepene knuser all opposisjon mot Milosevic. Redaktør Veran Matic, i den nå forbudte opposisjonsradioen B-92, skriver fra Beograd at "NATOs bomber har blåst bort de spirende demokratiske frøene fra jorda i Kosovo, Serbia og Montenegro og sikret at de ikke vil spire igjen på lang tid". Flybombing kan knuse et land, men har aldri fått den angrepne befolkninga til å slutt opp om angriperne. Derfor vil ikke bombinga stanse Milosevic sin etniske rensing i Kosovo.
  3. Kjente fakta tyder på at NATO fører krig for langvarig okkupasjon av Jugoslavia og ikke for Kosovas sjølstendighet og demokratiske rettigheter for innbyggerne der.

I fjor sa NATO at UCK er terrorister. NATO og Norge har hittil ikke støtta Kosovas sjølstendighetskrav. Clinton sier at krigen ble starta fordi Milosevic nekta å skrive under avtalen i Rambouillet. AKP mener denne "avtalen" er et diktat av den typen som okkupantmakter krever at den okkuperte skal godta. Vi utfordrer VG til å offentliggjøre en norsk oversettelse, særlig av de delene som beskriver NATOs myndighet i Kosova og i øvrige Jugoslavia slik at VGs lesere kan vurdere dette sjøl.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside