AKP-arkivet

Veien framover for antikrigsarbeidet

av Arnljot Ask, internasjonal sekretær i AKP Oversikt over e-post-adresser

Artikkelen er trykt i RVs avis Opprør nr 2, 1999


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Utviklinga går svært fort og utfordringene for antiimperialister vokser oss nesten over hodet. Vi har flere konflikter som pågår nærmest parallellt og det er mye de samme folka og miljøene som trår til enten det dreier seg om Jugoslavia og Kosova, kurdersolidaritet eller kampen mot Irak-sanksjonene.

I tillegg trappes Øst-Timor-konflikten kraftig opp og maputeindianerne i Chile slåss desperat mot å bli totalt overkjørt av nordamerikansk og europeisk storkapital i allianse med det chilenske kompradorborgerskapet. Politikken blir militarisert over en lav sko og arrogansen til sjefsimperialisten USA og dens håndgagne menn blir mer og mer usminka.

Antikrigsnettverk

Men som våre motstandere i Washington jobber for å kunne holde 2½ regionale storkonflikter igang samtidig, må også vi prøve å organisere oss slik at vi kan utnytte kreftene våre mest mulig rasjonelt og effektivt. Det er dette som er bakgrunnen for at noen steder nå prøver å bygge opp såkalte antikrigsnettverk, for å koordinere kreftene og utnytte at flere av kampområdene har likhetstrekk. Eks. krigen mot Irak og krigen mot Jugoslavia har det til felles at de skal vingestekke to nasjoner som står i veien for imperialismens kontroll over områdene. Kurdernes og kosova-albanernes frigjøringskamp mot de lokale undertrykkerregimene blir begge sabotert og direkte motarbeida. Kurderne er hardest pressa, siden Tyrkia er imperialistmaktenes nære allierte.

Antikrigsnettverka må prøve å motvirke at de andre beslekta konfliktene "glemmes", når den ene dominerer dagsorden. Og samtidig mobilisere "på tvers" og utvikle den helhetlige antiimperialistiske forståelsen til de som reagerer på urettene.

Trondheim var først ute med å danne antikrigsnettverk. Trønderne må sjøl ut og gi oss del i deres erfaringer.

Antikrigsarbeidet i Oslo

Jeg skal her kort si noe om erfaringene så langt i Oslo. Her har vi siden vinteren 1998 hatt en fast organisert "Golfkriseaksjon" med 28 tilslutta organisasjoner, som har stått for protestaksjoner mot USA/England-bombingene og sanksjonspolitikken mot Irak. Den har vært delvis sammenfallende med et oppropsinitiativ mot sanksjonene og også jobba koordinert med tiltak som Palestinakomiteen har stått bak.

Ved siden av dette har vi hatt Kurdernes Venner og Rådet for Kurdernes Rettigheter som har stått for den organiserte kurdersolidariteten. Kosova-solidaritet og protester mot USA/NATOs opptrapping til militær intervensjon i området har vært organisert på ad-hoc-planet fram til krigen brøt ut nå.

Det har vært nokså mye "Tordenskjolds soldater" som har vært drivkrefter på alle disse områdene. Slik at når den ene konflikten blussa opp, ble arbeidet på de andre områdene skadelidende. Vi har også lenge "satt på dagsorden" å organisere fastere motstand mot omlegginga av den norske forvarspolitikken. Men fram til det siste har den bare kommet med i form av protester mot at Norge har blitt tettere og tettere knytta an til aggresjonspolitikken til USA & co på de enkelte områdene.

Antikrigsnettverket i Oslo ble etablert på møte 7. april med vel 60 deltakere, hvor 19 organisasjoner sluttet seg til arbeidet mot krigen mot Jugoslavia og solidaritet med kosova-albanerne. De første oppgavene var å arrangere demonstrasjonene lørdagene 10. og 17. april. Dette skrives 9. april, så det som kommer her viser hva slags planer vi hadde for arbeidet videre. Men det illustrerer uansett de problemstillingene vi må hanskes med.

Det er enighet om å jobbe videre med å utforme en plattform som, i tillegg til aksjoner i forbindelse med aggresjonskriger som nå mot Jugoslavia og Irak, også går i mot "det nye NATO" og tilpasninga av norsk forsvarspolitikk til denne nye doktrinen. Det blir et nytt møte i Oslo 22. april for å diskutere plattformen og nye tiltak. Vi regner med at debatten om plattform vil gå en stund før vi finner den endelige formen. Det vil være nødvendig både med felles praksis og fortsatte diskusjoner om ulike politiske spørsmål. Eks viste det første møtet at det er ulike syn på hvordan en skal forene kamp mot den imperialistiske aggresjonen med solidaritet med ofrene i den konkrete konflikten. Skal vi ta parti i konfliktene innad i et land som blir utsatt for imperialistisk aggresjon, som i dette tilfelle Jugoslavia. Min mening er at vi kom skeivt ut på det første møtet i Oslo ved at paroler som tok stilling for kosova-albanernes kamp mot den serbiske undertrykkinga ble utelatt fra hovedplattformen. Dersom dette ikke rettes opp ved neste korsvei, vil den nåværende alliansen ikke ha livets rett sett fra et antiimperialistisk ståsted.

Det var også enighet om å aksjonere i forbindelse med NATO-toppmøtet i Washington 23-25. april. Vinklinga her var å lage punktmarkeringer ved leiren til Telemarksbataljonen og ved Ørlandet flystasjon (Trondheim ble utfordra), og om mulig noen flere forlegninger som symboliserer "det nye NATO". Målsettinga var å få opp debatten omkring den nye norske "forsvars"-politikken og gjenreise Norge ut av NATO/Nei til NATO-bevegelsen. Diskusjons- og skoleringsmøter om militariseringa av Europa- og verdenspolitikken vil være naturlige oppfølginger av disse aksjonene.

Oppslutninga om det første møtet bar bud om at det muligens vil være mulig å bryte noe av "Tordenskjolds soldater"-syndromet. Gjennom at flere trekkes med i arbeidet. Det må tas nye initiativer både på "kurderfronten" og "Irakfronten" i løpet av april/mai, uansett utviklinga på Balkan. Vi får se om den nye organiseringsmåten får trukket inn nok krefter til at vi får til en arbeidsdeling som gjør det enklere å spille piano med feler fingre. Foreløpig er det ikke planer om å nedlegge, eller sluse alle initiativene i forhold til Irak-spørsmålet inn i det nye nettverket. Kurdernes Venner vil heller ikke bli assimilert, snarere er det behov for å styrke organiseringa av komiteen. Men, målet er at antikrigsnettverket skal gi en viss synergieffekt i forhold til enkeltfrontavsnitta. Vi får se om noen måneder om dette slår til.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside