AKP-arkivet

Hvorfor støtter Norge radioaktiv
forgifting av Serbia og Kosovo?

av Erling Folkvord Oversikt over e-post-adresser

Brev til statsministeren av 30. mars 1999


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Statsminister Kjell Magne Bondevik

I det som kalles Fase 2 av krigen mot Jugoslavia har NATO nå begynt å bruke panserbrytende fly til bakke - raketter som inneholder fortynna uran. Den vanlige betegnelsen på produsentens morsmål er "depleted uranium".

Slik bruk av visse mengder utblanda uran er effektivt - for den som bare tenker kortsiktig militær effektivitet og vil ha størst mulig ødeleggelse av mennesker og materiell for hvert prosjektil. Bruken av fortynna uran øker prosjektilets evne til å trenge gjennom stålplater slik at den kraftigste eksplosjonen kommer etter at raketten har trengt inn i for eksempel en panservogn. Samtidig etterlater eksplosjonen støv og metall- og menneskerester som medfører radioaktiv forgifting av miljøet.

USA brukte samme type våpen i Irak for åtte år siden. Resultatet er blant anna en veldokumentert og svært kraftig økning i fosterskader og kreft, særlig kreft blant småunger. I USA diskuteres også skader som er påført amerikanske soldater.

De ungene som har dødd på grunn av dette i Irak, kan ikke vekkes til live. De som er født med misdannelser kan heller ikke få tilbake et fullverdig liv som friske individer. Den radioaktive forurensinga som alt har skjedd i Serbia og Kosovo kan ikke repareres. Alt dette er du og andre NATO-statsministre - og de mange støttespillerne dere har - medansvarlige for.

Men du som i dag er krigførende statsminister, kan - hvis du syns det er viktig - stoppe den planmessige radioaktive forurensinga av serbiske og kosovo-albanske ungers framtidige oppvekstmiljø.

Jeg ber deg besvare to enkle spørsmål:

  1. Hvorfor godtok du Fase 2 i angrepsplanen når du var vel kjent med at radioaktiv forurensing med fortynna uran var en del planen?
  2. Hvis du ikke straks gjør noe for å stanse den radioaktive forurensinga, kan du da forklare hva det er som berettiger at Norge fortsetter å bidra til slik ødelegging av den serbiske og kosovoalbanske sivilbefolknigas framtid?

Oslo 30. mars 1999

Med hilsen

Erling Folkvord
nestleder i Arbeidernes kommunistparti


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside