AKP-arkivet

Stans krigen mot Tsjetsjenia

av Jens Ingvald Olsen Oversikt over e-post-adresser

Appell under demonstrasjon i Tromsø 22. januar 2000


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Det er bare få år sia Russland tapte den forrige krigen i Tsjetsjenia. Men tsjetsjenerne tapte nok kanskje enda mer: Landet deres blei lagt i ruiner, 10% av befolkninga blei drept, og seinere har de vært utsatt for en rå økonomisk boikott.

Russland har brutt fredsavtalen fra i 1996 og gikk til krig for over 3 måneder siden. Den offisielle grunnen er som kjent at tsjetsjenske terrorister skal ha sprengt tre boligblokker i Moskva. Dette finnes det ingen bevis for, men denne hevnaksjonen er jo uansett fullstendig ute av proporsjon.

Den virkelige grunnen til krigen er de russiske makthavernes kamp for å hindre ytterligere lausriving fra den Russiske føderasjonen i det enormt viktige kaukasiske området. Russland er fortsatt digert, det strekker seg over elleve tidssoner, og kontrollerer det 12 land store Samveldet av uavhengige stater. Imperiet er laust i sammenføyingene, men makthaveran i Moskva gjør og vil gjøre sitt ytterste for å unngå tap av territorier.

Men hva skjer rundt Russland: USA og Vesten for øvrig har kasta seg over Øst-Europa og de tidligere sovjetrepublikkene som sultne gribber. Sovjets interessesfærer fra etter andre verdenskrig er omfordelt på kort tid. Vi så det seinest forrige uke, da Georgia, som hittil har støtta Tsjetjenia, etter press så ut til å ville støtte Russlands krigføring. USA gikk straks inn med solid dollarhjelp, og Putin kunne ikke svare. Eksempel fra denne uka: Mens Russland har bundet opp en fjerdedel av hæren i Tsjetsjenia, har Nato ved Tyrkia tatt initiativ til ei kaukasisk sikkerhetspakt med Georgia og Aserbadjan. Et anna eksempel: De baltiske landa er klar til å gå inn i EU snarest råd, og i Estland er det forslag om å gå over til Euro som valuta i løpet av to år uansett.

Russland har i dag ikke militær og økonomisk styrke til å motstå dette presset. Russland styrker derfor forbindelsen kraftig med Kina og India.

For USA og EU - Menneskerettighetenes hvite riddere, er ikke det tsjetjenske folket verdt en konfrontasjon med den russiske bjørnen. - Og kanskje er de like glad. Tsjetsjenerne har jo vist opp gjennom århundrene at de ikke godtar å leve i nasjonal fornedrelse. Da kan jo likegodt russerne plages med dem. Men å terge og fornedre den skada russiske bjørnen slik vesten gjør, kan koste dyrt. Den unnfallende reaksjonen fra vestlige regjeringer på den russiske terroren i Tsjetsjenia tyder på én ting: Dette er kalkulert. Det tsjetsjenske folket ofres gjerne for adgang til oljekildene i Kaukasia. For Moskva er det nå heilt nødvendig å holde stand mot ytterligere utbrytere.

Men dette er ikke et argument til støtte for Russlands krig. Som så ofte før må vi også denne gangen ha minst to tanka i hodet samtidig. Vi er mot krigen, og vi krever stans i krigføringa og full tilbaketrekking av de russiske styrkene. Men vi er også mot den vestlige imperialismen sin ekspansjon østover som virkelig kan sette verden i brann.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside