AKP-arkivet

Ingen soldater til USA-tjeneste!

av Arnljot Ask, internasjonal sekretær i AKP Oversikt over e-post-adresser

November 2003


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Norge sender ikke 180 spesialsoldatene til ISAF-tjeneste i Afghanistan i fredens tjeneste, for å styrke oppbygginga av en sjølstendig afghansk statsmakt. Sjøl om regjeringa framstiller det slik.

Når de nå loser spesialstyrkene over fra åpenbare USA-oppdrag gjennom Enduring Freedom til det FN-godkjente ISAF-oppdraget, så ligger det i korta at omlegginga av den norske krigsinnsatsen i Afghanistan kun tilpasses den nye taktikken USA ser seg nødt til å tillempe også i dette landet.

Som i Irak ønsker USA å skaffe mer legitimitet til sitt forsøk på å skaffe et USA-lojalt styre i landet. Derfor ønsker de nå at ISAF-oppdraget skal utvides til områder utenfor Kabul, mens de tidligere har vært i mot det. Både for noen uker siden og nå direkte i forkant av den norske regjeringas forslag om å sende 180 kampsoldater til ISAF, har USA framsatt ønsker om at Norge deltar med soldater i områdene de tidligere har deltatt i kamper i under Enduring Freedom-kommandoen. I takt med at Enduring Freedom-oppdraget bygges ned, legger nå USA opp til å bruke ISAF mer direkte. Overføringa av oppdraget fra FN til Nato, og ønsket om å utvide operasjonsområdet til ISAF, er i tråd med dette.

Sjøl om Karzai-regjeringa i realiteten er et quisling-regime knesatt av USA, kan det være riktig å bidra til å sikre gjennomføringa av en grunnlovs-konferanse under et Lloja Jirga. Men hvem tror, etter alle de amerikanske forespørslene de siste ukene, at de norske spesialstyrkene skal nedover først og fremst for å være sikkerhetsvakter i Kabul i desember?

Bidra til å sikre grunnlovskonferanse, ja. Men send da personell som er øremerka nettopp til slik polititjeneste, og ta med i mandatet at oppdraget er begrensa til nettopp dette og at de skal hjem etterpå.

Ellers må Norge arbeide for at ISAF-oppdraget blir tilbakeført til FN igjen, og at FN-mandatet må frikobles forsøket på å gjøre Afghanistan til et amerikansk protektorat. Samtidig må det bidra til å stanse sammenblandinga av militær og humanitær innsats som USA har pressa fram både her og i Irak.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside