AKP-arkivet

Konflikten i Midt-Østen

av Frode Bygdnes Oversikt over e-post-adresser

Interpellasjon til Troms fylkestings samling i desember 2000


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Interpellasjonen

Konflikten i Midt-Østen er trappet opp, hovedsakelig av Israels terror mot palestinerne. Med beskytning og drap av demonstrerende barn og ungdommer, bør verdensopinionen fordømme Israels aggresjon og misbruk av Oslo-avtalen.

Palestinakomiteen har sendt humanitær hjelp i form av kriseteam. Leger og sykepleiere fra spesielt Regionsykehuset i Tromsø, har vært blant de første team som har dratt nedover og ytt humanitær hjelp. Troms fylkesting bør applaudere at ansatte i fylkeskommunen er villig til å engasjere seg og dra nedover for å yte humanitær hjelp. Videre er deres innsats med på at verdenssamfunnet får innsyn i den nød og lidelse som det palestinke folk blir påført fordi de israelske okkupantene ikke respekterer internasjonale lover.

På bakgrunn av de opplysninger vi får tilbake med helsearbeiderne, bør vi kreve at FN-resolusjonene 242 og 338 om israelsk tilbaketrekking fra de okkuperte områdene må legges til grunn for en løsning av konflikten. Vi bør medvirke til at Norge anerkjenner en palestinsk stat. En fredsavtale mellom Israel og palestinerne må inngåes mellom likeverdige stater, ikke en såkalt sjølstyreadministrasjon på Israels nåde.

Norge som mekler i konflikten, har et spesielt ansvar for å lindre de menneskelige lidelsene som den daglige israelske terroren de siste månedene har medført. Fylkestinget bør derfor oppfordre ansatte i fylkeskommunen til å fortsette den humanitære hjelpen. De som drar nedover til dette arbeidet, bør få vår offentlige støtte. Ikke først og fremst fordi Regionsykehuset får viktig erfaring, men fordi de gjør et arbeid som fylkeskommunen kan være stolt av.

Frode Bygdnes
Rød Valgallianse

Info etter fylkestingsbehandlinga:

2/3 flertall for protestuttalelse

Det var undertegnede som reiste interpellasjon som bl.a. tok utgangspunkt i det engasjement helsearbeiderne i fylket har vist med å dra nedover til palestinske områder for å yte humanitær hjelp. Sammen med Martin Henriksen, Ap, fremma jeg forslag til vedtak. Og 30 av 45 representanter stemte for realitetsbehandling av forslaget. Fylkeskommunens juridiske rådgiver tolket kommuneloven slik at 1/3, dvs 15 stemmer, kunne motsette seg behandling. Dermed ble ikke avskyresolusjonen behandlet. Om det var en riktig avgjørelse, vil bli undersøkt.

Det var det mange som antydet før interpellasjonen om Midtøsten, at temaet ikke hadde noe i fylkestinget å gjøre. Til og med fylkesordføreren hadde vært usikker på om han skulle avvise den. Debatten i tingsalen viste tydelig at temaet engasjerte fylkespolitikerne. Og som ei dame fra Høyre sa; "Hvorfor skal ikke vi kunne mene noe om det som de fleste innbyggerne i fylket diskuterer rundt middagsbordet?" Det opprører en det som skjer i Palestina for tiden.

Det hadde vært et viktig bidrag for fred om demokratiske fora rundt om i verden krevde at Israel fulgte opp FN-resolusjonene 242 og 338. Israel må trekke seg tilbake fra de okkuperte områdene. Det er 53 år siden FN vedtok en delingsplan som skulle gi både palestinere og jøder selvstendighet i egne land. Staten Israel har for lengst feiret 50 års jubileum. Palestinerne venter fortsatt på å bygge og utvikle sitt eget land. Jorda er fortsatt okkupert, friheten begrenset av en fremmed makt og flyktningleirene er et elendig tilbud for et verdig liv. "Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred" (Grieg; Til ungdommen).

Norge som mekler i konflikten har et spesielt ansvar for at Oslo-avtalen ikke misbrukes. Israel trapper nå opp sin terror mot palestinerne. Ødelegging av veier, sperringer med beskytning og drap av demonstrerende barn og ungdom, må verdensopinionen reagere med å fordømme Israels aggresjon.

Frode Bygdnes, RV


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside