AKP-arkivet

Okkupantens plikt

av Arnljot Ask Oversikt over e-post-adresser

Kronikk i Klassekampen 27. september 2004


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Å insistere på at USA fortsatt må være i Irak er til de grader å overse hva USA gjør i landet.

Bondevik og Petersen har foreslått at 40 irakiske offiserer skal trenes opp ved Nato-senteret i Stavanger. Ingen av partiene på Stortinget protesterte når dette ble lagt fram for dem. Forhåpentligvis holder nå SV på å snu, hvis den øverste partiledelsen tar hensyn til at den overveldende majoriteten av deres medlemmer og velgere er på kollisjonskurs med det standpunktet de tok.

Uansett må fredsbevegelsen belage seg på at regjeringens nye handslag til USAs Irak-strategi kan bli satt ut i livet nå i høst. Det eneste som kan hindre at Norge nå blir dratt enda tettere inn i den krigen som fortsatt raser i Irak, og som vil bli mer og mer omfattende hvis ikke okkupasjonsstrategien til USA blir smadret, er at vi klarer å mobilisere det store flertallet i folket som er i mot.

Fredelig okkupasjon?

Da må vi synge ut når også allierte i media, som til nå har stått opp i mot okkupasjonspolitikken til Bush og Blair, begynner å målbære argumentene til de to krigerne. Slik som lederen i Dagsavisen 17. september. Etter å ha tatt avstand fra USAs krig mot Irak, bifaller allikevel lederskribenten at utenlandske styrker må være i Irak og at marionettesoldater må trenes opp i Norge. Argumentet er at "det er nødvendig først å sette irakerne i stand til å ivareta sin egen sikkerhet", at dette vil legge til rette for en "raskest mulig avvikling av okkupasjonen". På samme måte som nestleder i SV, Øystein Djupedal, argumenterer med at vi må trene opp irakerne slik at USA kan trekke seg ut raskere. Hva er det som gjør at en tror at det i okkupantmaktas nærvær skal bli mulig å få fredelige forhold i Irak? Har ikke utviklinga de siste 17 månedene vist at det er en fortsettelse av okkupasjonen som forverrer sikkerhetssituasjonen i Irak? Og har ikke irakerne rett til å slåss mot okkupasjonen?

USA vil bli

Det er nå en reell fare for at krigstilhengerne skal få deler av antikrigsfronten til å akseptere at "nå må vi legge de gamle uenighetene bak oss og samle oss om å gjøre det beste ut av situasjonen". Det som gjør dette mulig er at mange, sjøl etter det som har skjedd de siste tre åra, fortsatt har god tro på at USA skal "ta til fornuften" og leiter etter en vei ut. Det er ikke noe nytt at Djupedal og andre, som hans partileder Kristin Halvorsen eller SP-leder Åslaug Haga, har vært motstandere av at USA snarest skal trekke seg ut av Irak. Derfor er de nå blinde for at de irakiske offiserene til Iayd Allawi er i USA sin hule hånd og at USA langt i fra har tenkt å trekke seg ut av Irak. Tvert i mot har USA bygd verdens største ambassade der, henta en av sine mest erfarne og brutale koloniadministratorer, John Dimitri Negroponte, dit og bygger planmessig opp et titalls militærbaser rundt i landet. De har tenkt å bli der lenge!

Å trene offiserene er derfor ikke å hjelpe irakerne til sjølstyre, men å delta i USAs strev med å kolonisere Irak. Å engasjere samarbeidsfolk har alltid vært koloniherrens strategi. England hadde vel 25.000 militære og politioffiserer i India da kolonistyret der var befesta, med rundt 750.000 indiske soldater og politibetjenter underlagt seg. Alle bør se at USA aldri vil komme i en slik posisjon i Irak, om så både Tyskland, Frankrike, Russland snudde og hjalp USA. Heldigvis. Hvorfor skal progressive folk i lille Norge da prøve og slik forlenge krigen i Irak? Skal vi få fred i Irak må vi få USA ut, vi må avslå alle invitter til samarbeid med okkupanten og bygge opp en solidaritetsbevegelse med de som slåss mot okkupasjonen i landet.

Okkupantens plikt

Krigsmotstandere og motstandere av at Norge skal ha soldater i Irak, men som er for at USA må være i Irak for å "ordne opp", henviser til okkupantmaktens plikt. Men i følge den fjerde Haag-konvensjonen av 1907, som er basisdokumentet for hva okkupantmakten kan foreta seg, så har okkupanten rett til å utøve statsmyndighet mens okkupasjonen pågår, men må i utgangspunktet respektere nasjonal lovgivning. Han kan videre oppkreve skatter og avgifter. Rekvisisjoner vil også være lovlige, men skal bare gjelde okkupanthærens behov og skal betales kontant. Og det er okkupantens ansvar å sørge for ro, orden og sikkerhet for befolkningen.

Ser vi på hva USA har gjort etter okkupasjonen, bryter dette fullstendig med Haag-konvensjonen og seinere konvensjoner som bestemmer okkupantens ansvar. USA gikk raskt i gang med å endre landets lover og hele det irakiske økonomiske systemet, på en slik måte at Economist i september 2003 beskrev det som "en kapitalistisk drøm". Gevinstene ble arrangert slik at det var USA-selskaper, og i stor grad selskaper med forbindelse til den politiske makta i Washington DC, som berika seg. Og vi veit alle at de har gitt blaffen i vanlige folks sikkerhet. Å insistere på at USA fortsatt må være i Irak, for å håndheve forpliktelsene i den fjerde Haagkonvensjonen og Genevekonvensjonen fra 1949 med seinere tilleggsprotokoller, er til de grader å overse hva USA gjør i landet.

Like viktig er det faktum at okkupasjonen var ulovlig. Det innebærer at den overordna plikten, i forhold til Folkeretten, er å avslutte okkupasjonen snarest mulig og overlate til FN å samarbeide med irakerne for å normalisere situasjonen i landet. USA har ingen rett til å være i landet til de får oppretta et styre som opptrer som et marionetteregime for dem. Og langt i fra å fortsette en krig mot irakere som vil ha slutt på okkupasjonen. Like lite som Tyskland hadde rett til å stabilisere quislingstyret i Norge. John Negroponte, USA sin nye stattholder i Bagdad, har vist gjennom tidligere oppdrag at han vil være en råere diktator enn det Terboven var i Norge. Hvilke formildende trekk ser Dagsavisens lederskribent, og andre som hevder USAs plikt til fortsatt å stå med militære styrker i Irak, ved okkupasjonen der i forhold til for eksempel okkupasjonen av Norge i 1940-45?


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside