AKP-arkivet

Ni bud om krigsgalskap

av Astor Larsen og Peter M Johansen Oversikt over e-post-adresser

Utdrag av artikkel i Klassekampen 27. mars 1999


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Begrunnelsen til krigs-kåte Nato-politikere for å gå til krig mot Jugoslavia holder ikke vann. En gjennomgang av de viktigste argumentene viser dette klart.

Det fantes jo intet annet alternativ

Alternativet til Nato-bombing er ingen Nato-bombing. Alternativet til forhandlinger under Natos militære trusler var forhandlinger uten Natos krigsdiktat.

Alternativet til det absolutte kravet om å gjøre Kosova til et Nato-protektorat underlagt Natos militære styrke, som ingen statssjef for en suveren og uavhengig stat kan akseptere, var å forhandle om andre internasjonale ordninger med observatører, utplassering av FN-styrker fra land som var mer akseptable for Beograd, eventuelt i regi av De alliansefrie landene.

Alternativet til å forhandle med en tidsfrist om en "fredsplan" som er snekret sammen av USA og som ingen av partene godtok, før kosovaalbanerne fant det opportunt å signere i trygg forvissning om at Nato ville aksjonere, var å forhandle uten tidsfrist. Man kunne forhandlet med andre aktører enn USA og de europeiske stormaktene, som har avdekket at de selv har store interesser på Balkan.

Alternativet til Natos krigstrusler og fait accompli overfor Beograd, var å åpne for massiv internasjonal hjelp til de 650-700.000 serbiske flyktningene, Europas største flyktningproblem, og å heve sanksjonene mot Jugoslavia.

(...)

Bombinga skal hindre massakrer

Det motsatte har skjedd. Albanske myndigheter uttalte torsdag at 20 kosovaalbanske lærere er blitt massakrert i to landsbyer like ved den albanske grensen.To landsbyer skal ha blitt jevnet med jorda.

Det er umulig å forhindre massakrer ved å bombe Jugoslavias luftforsvar; massakrer skjer på bakken og de skjer med håndvåpen, ikke bakke-til-luft-raketter.

Rapporter fra Pristina forteller at terroren har økt: Snikskyttere på takene, håndgranater blir kastet inn i private hjem og at begge parter er involvert.

Bombinga er rettet mot Milosevic og den jugoslaviske militærmakta, ikke mot folket i Jugoslavia

Hvor store sivile tap angrepene til nå har ført til, er uklart, men russiske talsmenn hevdet sent torsdag at 50 sivile ble drept og over 200 såret under Natos første angrepsbølge. Tallet på sivile som blir drept kommer til å stige etter hvert som bombemålene utvides. Den første angrepsbølgen rettet seg nesten utelukkende mot det jugoslaviske luftforsvaret, men i det øyeblikket bakkestyrker og bedrifter blir det viktigste, vil sivilbefolkninga være langt mer utsatt. Sivilbefolkninga kommer til å lide på grunn av Nato-bombinga i årevis framover fordi Nato er i ferd med å bombe Jugoslavia fullstendig i stykker, akkurat slik det har skjedd med Irak.

(...)

Slobodan Milosevic er Europas nye Adolf Hitler

Når Natos militære øverstkommanderende, general Wesley Clark, snakker om "hans fly", er det en bevisst propagandastrategi som går ut på at Nato ikke fører krig mot Jugoslavia eller Serbia, men mot én person, Jugoslavias president Slobodan Milosevic. Derfor pågår den samme demoniseringa av Milosevic som Saddam Hussein ble utsatt for, demonen som kunne forgifte og utslette en hel verden opptil flere ganger med sine kjemiske og biologiske våpen.

Milosevic er den nye Adolf Hitler i Europa, og det ruinerte Serbia som har tapt skanse etter skanse i oppløsningskrigene om den tidligere Jugoslavia, blir som trusselbilde stilt på lik linje som det struttende Nazi-Tyskland, en europeisk stormakt i 1939. Dette til tross for at Serbia ikke en gang har gått til angrep på nabostatene under det drøye året som krigen mot UCK-geriljaen har vart.

Storbritannias forsvarsminister George Robertson bringer dårskapen og galskapen til nye høyder når han hevder at Milosevic tyr til en form for villskap som ikke er observert i Europa siden Middelalderen. Til og med verre enn Holocaust?

Målet er å få gjennomført avtalen fra Rambouillet slik at albanere og serbere kan leve side om side i Kosova

Nato-bombinga vil i lang, lang tid framover, og her er det snakk om tiår eller mer, føre til at forsoning mellom albanerne og serberne blir en umulighet, ikke minst når kommandanter fra UCK går ut offentlig å applauderer bombinga. Den offisielle retorikken fra Nato-hold om forsoning er bombet vekk av Nato selv.

Milosevic har ansvaret for at Jugoslavia har blitt som det er, og at 200.000 ble drept i Bosnia-Hercegovina

Milosevic bærer et tungt ansvar for krigen som oppsto ved Jugoslavias sammenbrudd. Da han stilte seg som garantist for den storserbiske sjåvinismen, ga han rikelig med ammunisjon til like ekstreme krefter i andre republikken, som president Franjo Tudjman i Kroatia som satt med de samme planene om å partere Bosnia-Herzegovina og etnisk rense Kroatia for serbere (Krajina, Øst- og Vest-Slavonia).

Men å plassere ansvaret for delinga av Jugoslavia og parteringa Bosnia-Hercegovina ene og alene på Milosevic, er en så fordummende forenkling av konflikten som Clinton-administrasjonen, Tony Blair og Arbeiderpartiets og SVs utenrikspolitiske talsmenn, Håkon Blankenborg og Erik Solheim gjør seg til talsmenn for, at det nettopp leder ut i det resignerte "det var intet annet alternativ" eller en aksept av Natos bevisste krigslinje. Det fantes indre og ytre årsaker til at Jugoslavia ble sprengt. Et tysk ultimatum om EUs anerkjenning av Kroatia og Slovenia feide til side de siste mulighetene til å opprette en internasjonal voldgiftsdomstol til å løse hele Jugoslavias oppdeling, og la samtidig Bosnia-Herzegovina og nå Kosova på slakterbenken, mens Tysk-land holdt sin beskyttende hånd over Kroatia. (...)


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside