AKP-arkivet

NEI til bombing, NEI til Nato

av Frode Bygdnes Oversikt over e-post-adresser

Artikkelen er trykt i flere nordnorske aviser i april 1999.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Det opereres med ¼ til 1 million flyktninger som er fordrevet ut av Kosovo. I Makedonia ser vi groteske scener hvor flyktningene slåss om mat. Det er desperate og sultne flyktninger som ikke blir tatt vennlig i mot. Mange av flyktningene befinner seg i ingenmannsland. Heller ikke Nato-landene kan forhindre den nød og lidelse disse menneskene nå blir utsatt for enda de er utenfor Milosevic sin rekkevidde.

Nato-bombingen av Serbia var feil. Disse scenene ved Makedonia taler sitt tydelige språk. Situasjonen for kosovoalbanerne er blitt forverret på grunn av Natos militære løsning. Nato har oppnådd det stikk motsatte av målsettinga. Milosevic har ikke blitt svekka, hverken i Serbia eller i Kosovo. Faktisk er den nøden kosovoalbanerne nå er påført, med på å så splid dem imellom i deres kamp for tilværelsen.

Hvis en skal styrte en diktator, så gjøres det ikke med bomber. Det gjøres ikke ovenfra, men nedenifra. Det er opposisjonen innad i Serbia en må støtte, og det er den organiserte geriljaen i Kosovo en må støtte dersom de har folkets tillit. Hvis ikke opposisjonen har sin basis i folket, så har den heller ikke livets rett.

SVs sentralstyremedlem, Oddmund Enoksen, argumenterer med at verdenssamfunnet kunne ikke lenger sitte passivt og se på. Dette er tøv. Hvis verdenssamfunnet ikke har ideer om noen løsning, så bør de holde seg passiv. Det er aldri sant at det ikke finnes løsning. Det er alltid noe å gjøre, diplomati må aldri stoppe opp. Når et parti som SV roper på bomber fra imperialistmakta USA, så er det partiet ikke verdt å kalle seg et sosialistisk venstreparti.

Nato har oppnådd å markere nye behov for alliansen som nå er 50 år. Etter den 2. verdenskrig var det en øst-vest konflikt i Europa. Den kalde krigen blei brukt av USA og deres støttespillere for å rettferdiggjorde våpenkappløp, opprustning og militarisering. Når dette fiendebildet falt, har tydelig Nato leitet etter andre oppgaver som skal rettferdiggjøre deres eksistens og deres fortsatte bruk av våpenindustrien. Å fremstå som verdenspoliti, er selvfølgelig et marked for videre opprustning. At det ikke er humanitære og menneskelige motiver som ligger bak, ser vi når Nato ikke rydder opp innen for sitt eget medlemsland Tyrkia. Det ser vi av Tyrkias nedslaktning av kurdere og brenning av kurdiske landsbyer.

Den humanitære katastrofen har eksplodert i og rundt Kosovo. Vesten må øyeblikkelig stoppe bombingene. De økonomiske midlene som nå fyres av, må omdisponeres til humanitær krisehjelp. Vår regjering som har ført Norge ut i krig, bevilger avlatsbeløp til humanitær hjelp. Katastrofen er så fundamental, at bare omdisponering av militærmidlene kan avhjelpe den øyeblikkelig lidelse vi er vitne til.

Situasjonen viser at vår gamle parole "Norge ut av NATO" er riktigere enn noensinne. Et sjølstendig Norge har større mulighet til å utøve diplomati enn den USA-logrende myndigheter vi har, dessverre med støtte fra samtlige parti på Stortinget.

Troms RV
Frode Bygdnes


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside