AKP-arkivet

Krigspolitikerne

av Pål Steigan Oversikt over e-post-adresser

7. februar 1993


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Aftenposten har spurt seks toppolitikere om de er villige til å gi grønt lys for å "la norske soldater dø for Bosnia". Fem av dem, inkludert SVs Paul Chaffey, skal i følge avisa ha svart et relativt klart ja, med visse forbehold. Nå er det i seg sjøl nokså enestående at politikerne svarer et relativt klart ja til noe som helst, så da skjønner man at dette må være noe de brenner for. Et vanlig politikertriks er å nekte å svare på hypotetiske spørsmål. Det har de fem ikke benyttet seg av her. Men så er det heller ikke så veldig hypotetisk lenger. En storkrig på Balkan, der også norske soldater blir drept, kan være nærmere enn de fleste av oss liker å tenke på. Når de første norske guttene (og jentene(?)) kommer hjem i plastsekker bør vi da minnes de fem som har vist en slik vilje til å ofre landsmenns liv. De fem var Chaffey (SV), Fr. Fr. Gundersen (FrP), Bondevik (KrF), Kullmann Five (H) og Skaug (A). Den mest forbeholdne var Lahnstein (Sp).

Riktignok tar de fem folkets kårne noen forbehold. De snakker om å beskytte hjelpesendinger og om fredsskapende operasjoner i FN-regi. Men ingen bør la seg føre bak lyset av dette. Det handler om krig. Det handler om noe som i verste fall kan utvikle seg til en europeisk storkrig og der det er ingen gitt å spå utfallet eller omfanget på tapstallene.

Ethvert oppegående menneske må gråte i fortvilelse over de uhyrlighetene som begås mot uskyldige mennesker, ikke minst mot kvinner og barn, i det tidligere Jugoslavia. Det føles fattigslig at vi ikke kan gjøre noe særlig annet enn å sende nødhjelp. Dette kan skape et ønske om å gjøre noe aktivt. Det har da også vært en del av de kretsene som tradisjonelt har vært minst villige til å rasle med sablene, som har tatt til orde for fredsskapende FN-intervensjon. Men fortvilelse og sinne er ikke noen god erstatning for tenkning. Krig er krig. FN-styrker som blir en part i denne krigen, vil også komme til å drepe uskyldige. Og krigen har sin egen logikk og dynamikk, som dette århundret har gitt oss så mange eksempler på.

Hva tenker de fem stortingspolitikerne på å oppnå med sin vilje til å ofre norske soldaters liv? Skal de jage ut serberne fra deres områder i Bosnia? Skal de jage ut Kroatene fra deres sjølerklærte kroatiske stat på bosnisk territorium? Skal de dra i krigen mot Serbia? Balkan er et lappeteppe av ytterst kompliserte historiske, kulturelle og religiøse motsetninger. Finnes det noe eksempel på at utenlandsk intervensjon noen gang har medført noe positivt i forhold til disse konfliktene? Risikerer man ikke å skape enda mer vondt blod, at medisinen tar livet av pasientene?


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside