AKP-arkivet

Forsvarere av hvafforno?

av Erik Ness, redaktør for Røde Fane Oversikt over e-post-adresser

November 2001


Fleire artiklar om internasjonale spørsmål | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, hadde en kommentar i Østlands-Posten 17. november og sikkert i flere andre av avisene til A-pressa. Den gjaldt kritikerne av USAs krigføring i Afghanistan, og het "De som bommet".

Sjelden har vel så mye feil blitt tillagt en motstander som i Kokkvolds artikkel. Ett eksempel: "Kritikerne fortalte oss, da USA opplevde historiens verste terroranslag, at det var ikke mer enn landet måtte regne med."

For det første: Terrorangrepet 11. september var neppe "historiens verste". Hva med USAs atombombing av Hiroshima og Nagasaki i 1945? Eller USAs teppebombing av Vietnam og Kambodsja på 60- og 70-tallet? Men motstandere av USA-imperialismen forsvarer ikke terrorangrep mot USA selv om den største terroristen fortsatt er USA.

For det andre: Hvem har sagt at USA "måtte regne med" terrorbombing? Kokkvold får det til å se ut som om avstandstaken fra terroren mot USA ikke er oppriktig ment fra krigsmotstandernes side. Det er helt feil. Derimot er det riktig at utviklinga av terrorister må forståes i en historisk sammenheng. Johan Galtung sier at det hadde vært mulig å unngått 11. september hvis det internasjonale samfunnet hadde vært villig til å løse noen av dagens store konflikter, for eksempel:

Johan Galtung

Poenget til Galtung er at det er mulig å gjøre noe som svekker grobunnen for terrorister á la Bin Laden. USAs blokade av Irak som så langt har ført til at 500.000 barn er dødd av matmangel, har sørget for å gi terrorister venner - ikke gjort det vanskeligere å være terrorist.

Så langt om Kokkvold. Han har fått gode svar fra andre i lokalavisa vår før. Så til det George Bush & co presenterer som bakgrunnen for angrepet på Taliban: At USA er forsvarere av demokrati og menneskerettigheter. Det er nesten så han sier: "We have a mission from God!".

Det er vanskelig å sammenlikne to land som USA og Afghanistan. Det ene er et framskredent land med høy teknologi og en moderne forfatning. Afghanistan derimot kan sammenliknes med Tyskland den gang det ikke var ett land men en samling krigførende fyrstedømmer. Afghanistan i dag er på mange måter ikke ett land, men en samling av dalfører med lokale krigsherrer og med en produksjonsmåte lik den det var i Norge på gapestokkenes tid.

Men allikevel, er det veldig demokratisk å lovfeste og praktisere dødsstraff? Nei, men både USA og Afghanistan bruker dødsstraff - og det gjelder Taliban eller USAs muslimske venner i Nordalliansen. Er det veldig demokratisk å kreve at kvinnene skal tildekke hodet og ikke få utdanning? Nei, det er ytterst kvinnefiendtlig og kanskje det burde forståes i sin historiske sammenheng (Hvis Afghanistan skulle sammenliknes med Norge, måtte vi nok mange år tilbake, og lenge før kvinnene fikk stemmerett her til lands.). Men er det mer demokratisk å støtte fascisten Pinochet sitt militærkupp i 1973? I følge Johan Galtung har USA stått for 129 militære intervensjoner siden 1945. Og vi som trodde demokrati handlet om at innbyggerne i et land skulle få bestemme selv!

Hemmelige rettssaker

Siste nytt fra demokratifronten i USA er en nylig undertegnet presidentordre fra George Bush som skal dømme terrorister i spesielle militærdomstoler. Hvis vi for et øyeblikk kan tenke oss at behandlinga av opposisjonelle kan gi et innblikk i et lands rettssystem, er det interessant å merke seg hva slags militærdomstoler dette er og hvilke rettigheter de anklage har. Følg med:

For tiden er over 1.000 utenlandske borgere fengslet i USA uten tiltale. Tallene øker. Tenk hvilket opprør det ville blitt i Norge hvis Stortinget hadde foreslått noe tilsvarende?

Det ser ut som USA greier å bombe det meste av Afghanistan tilbake til steinalderen. Det ser imidlertid ikke ut som de har greidd å skaffe seg noen venner i Afghanistan, noen å stole på. Men så er det nå en gang sånn at terroristers store problem er nettopp å skaffe seg venner. Klasebomber, krysserraketter eller flykapring har aldri vekt stor sympati blant flere enn terroristenes aller næreste. Det største problemet akkurat nå er imidlertid at de to største terroristene - Bush og Blair - ikke er forvist til en hule i et fjellområde, men styrer verdens største krigsmaskineri.


Fleire artiklar om internasjonale spørsmål | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside