AKP-arkivet

Om å gjøre noe

av Jens Ingvald Olsen, Tromsø RVs førstekandidat Oversikt over e-post-adresser

Artikkelen er trykt i Nordlys 28. mai 1999


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

I to måneder har Nato bombet Serbia, Kosova og Montenegro. Bombing for å forsvare menneskerettene (til kosovaalbanerne). Det sto om krig eller krig - alt annet var utprøvd, ble det hevdet. Man måtte bare gjøre noe. Hvordan skal man kunne se framtidas generasjoner i øynene med den ringeste samvittighet dersom Nato lot være å sette i gang bombinga. Milosevic`s framferd og etniske rensing mot kosovaalbanerne var så grusom at det ikke var annen utvei enn å sette i gang. Logikken synes å være at av frykt for at huset en gang skal råtne opp er det like godt å sette fyr på det.

Nordlys

Redaktøren i Nordlys har flere ganger, seinest i en leder 19. mai, argumentert for Nato-bombinga som en pris vi må betale i humanismens navn. Riktignok kan vi nå ane en viss tvil hos redaktøren om vellykketheten, siden Slobodan Milosevic har økt den etniske rensinga i Kosova kraftig. Har det egentlig i realiteten på noe tidspunkt vært bombing for menneskerettene?

Man må i det minste gjøre et forsøk på å gå bak begrunnelsen som gis av de som starter en krig. For USA har vel aldri starta en krig eller militær aksjon etter 2. verdenskrig uten at det har vært "det godes sak" man har kjempet. Og man skal ikke gå langt bak i kulissene for å finne svært mange spørsmål som gir grunn til en langt mer kritisk holdning til Nato-bombinga enn det Nordlys har lagt for dagen. Hvorfor bombing? Hvor var de vestlige og norske myndigheters humanitet da kosovaalbanerne måtte skjules og beskyttes i kirkeasyl så de ikke skulle bli sendt tilbake til Milosevic's terror? Hvor var humaniteten da flere hundre tusen serberne blei jaga av kroatene fra Krajina-området i 1995?

Hva skal skje etter at Nato har gjennomført bombinga av Kosova og Serbia? Rambouillet-diktatet garanterer ikke nasjonal sjølråderett for kosovaalbanerne. Og er det helt uinteressant å se på krigen som en realisering av Clinton-doktrinen, presentert i en tale i San Francisco i februar i år, som gir USA rett til å sette i verk de tiltaka de mener er nødvendige for å beskytte sine interesser hvor som helst i verden?

Og hvor er den vestlige humaniteten når vi snakker om Israels 50 år lange undertrykkinga av palestinerne eller den tyrkiske undertrykkinga og terrorisering av kurderne? Men det blir vel for usaklig. Tyrkia er jo aktiv deltaker, foreløpig med 16 F-16 fly og flybaser, i humanismens kamp mot despotiet.

Vellykket?

7.000 flytokt og 15.000 bomber hittil i "the Air Campaign"- og vi er svært godt fornøyd med resultatet hittil, sies det på pressebriefingen hos Nato i Brüssel. Men hvor mange av bombene har truffet despoten? I stedet har vi fått et økende antall såkalte "feilbombinger" i uka. For Nato mener ikke å skade sivile.og vi er da bare for de bombene som treffer "militære" mål. Bondevik og Halvorsen.

Til alle dere som har støttet Nato-bombinga av humanitære grunner; har konsekvensene av bombinga vært klar for dere hele tida? Ligger egentlig det jesuittiske begrepet om at "målet helliger middelet" til grunn for støtten? Eller trodde dere at den gale despoten plutselig skulle handle "rasjonelt", og gi seg etter to-tre dagers bombing, og at kosovaalbanerne ville være sikret en tryggere framtid?

Det var ekkel følelse sjøl for en RVer uten mange illusjoner, å høre Bondevik på folkemøtet på Vollan bruke at SVs leder Kristin Halvorsen støtter bombinga, som bevis for at det var riktig å sette i gang krigen. - Dessuten så sier kosovaalbanerne at Nato må fortsette bombinga av serberne, refererte Bondevik. Dette er å fraskrive seg ansvaret for å gjøre sjølstendige vurderinger, og i stedet la kosovaalbanske standpunkt avgjøre hva som er riktig politikk for Norge på Balkan.

Hva mener ordførerkandidatene?

Hva mener Herman Kristoffersen, Thorstein Myhre, Gudmund Garfjeld, Marie Myreng Nilsen og Marie Fangel om dette viktigste spørsmålet? Til nå har dere vært merkelig tause i det offentlige rom. Svært mange velgere vil ha interesse av at dere toner flagg. Ingen er i stand til å peike på enkle løysninger på problemene mellom folkene på Balkan. Men ett er i hvert fall klart og var også åpenbart før bombinga starta. - Problemene ville bli tifold verre når Nato gikk til krig. Det gjelder både de mellomfolkelige og de miljø- og samfunnsmessige forholda. De er ødelagt for generasjoner framover. Milosevic har økt den etniske fordrivinga kraftig og Nato har besørga resten av ødeleggelsene. Flyktningene Nå opplever vi også at bare et fåtall av de kosovaalbanske flyktningene ønskes velkommen til Nato-landa.

Kynismen er tydeligvis så stor at det å gi de kosovaalbanske flyktningene sosial og økonomisk trygghet i de landa som gjennomfører bombinga, blir sett på som en fullbyrdelse av den etniske rensinga. Og at da er det bedre å la dem forgå i teltleire i Albania og Makedonia. Dette er skammelig. Nato må stanse bombinga umiddelbart. Milosevic må stoppe den etniske fordrivinga og terroren. Norge må ut av krigen. Flyktningemottaket må mangedobles. Det må helt andre nasjoner som har tillit hos begge parter inn på arenaen. Kosovaalbanerne må sjøl få bestemme om de skal danne en egen nasjonalstat i Kosova. Milosevic har fullstendig utspilt sin rett til å styre over Kosova.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside