AKP-arkivet

Fortsatt krig mot Jugoslavia?

av Arnljot Ask, internasjonal sekretær i AKP Oversikt over e-post-adresser

Artikkelen er trykt i Aftenposten 17. januar 2000


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

På bakgrunn av oppslagene i Aftenposten 5. januar, er det betimelig å rette dette spørsmålet til norsk UD ved statssekretær Janne Haaland Matlary.

I forbindelse med at Norge har sørget for at 100 tonn fyringsolje er levert til byene Cacak og Uzic i Serbia, opplyser statssekretæren at "hensikten er å gjøre det synlig for befolkningen at Vesten gjør noe for dem som ikke støtter president Slobodan Milosevic".

Det er en fordel at noen ikke er så drevne i å pakke inn sin gjøren og laden i tåketale, men sier rett ut hva de driver med. Matlary forteller her at hensikten med hjelpen til folk i Jugoslavia er å få folk til å sette seg opp mot regjeringen i landet. Det er ikke nøden til sivilbefolkningen som er avgjørende, ikke en gang for nødarbeidet. Derfor støtter Norge opp om sanksjoner mot Jugoslavia, som på samme viset som i Irak ikke går ut over despoten som sitter ved statsroret, men den jevne kvinne og mann. I Aftenpostens reportasje, på samme side i avisa, advarer FNs matvareorganisasjon med at 800.000 mennesker i Serbia (ca 10% av befolkningen) kommer til å trenge matvarehjelp i år, og betegner situasjonen som "svært, svært alvorlig". Hvordan kan statssekretæren forsvare dette selektive "hjelpeprogrammet" som i sitt vesen egentlig er å oppildne til borgerkrig? Tror hun egentlig på at det skal styrke opposisjonen mot Milosevic, eller er det utslag av trofast supportervirksomhet for den politikken som USA og EU har knesatt? Er det ikke større sjanser for at denne politikken vil styrke Milosevic og de enda mer ytterliggående nasjonalistene i Serbia, akkurat som i tilfellet Saddam Hussein?

Er ikke Matlary enig i at hvilke ledere et land skal ha, må folket der få ordne opp i sjøl. Og, at skal en gi politisk og materiell støtte til krefter en sympatiserer med, så bør en sørge for at en ikke setter internasjonale rettsregler og anerkjente prinsipper for nødhjelp til side?

Den politikken med straffetokter mot såkalte "gangsterregimer" som Norge på nittitallet har fulgt lydig med på, er i ferd med å instituere et internasjonalt gangstervelde under USAs svøpe. Fordekt under hykleri om forsvar for menneskerettigheter og demokrati. Derfor er det bra at Matlary sier rett ut hva Norge driver med. Det er ennå ikke for sent å snu. Fortsett med å føre inn fyringsolje. Men la nøden dirigere hvor den skal gis! Og la Norge gå foran i å bryte den dødbringende sanksjonspolitikken.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside