AKP-arkivet

Hva mener SV om Nato på Balkan?

av Pål Steigan Oversikt over e-post-adresser

14. april 1993


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

I en menneskealder har Nato trent på å utkjempe krig mot sin rival i øst og først når denne rivalen er forsvunnet kommer Nato med i sine første krigshandlinger. Dette skjer attpåtil utenfor Natos området og uten at noen av medlemsstatene er truet. Denne historiske begivenheten suppleres med to til: for første gang siden der Führer endte sitt liv i førerbunkeren er tyske soldater igjen med i krigssonen. Og når Nato nå tar de første prøvende skrittene inn i det som kan bli alliansens balkanske mareritt så skjer det som FNs militære styrke. Ironisk nok later det til at Natos og Tysklands nye krig har, om ikke entusiastisk, så i hvert fall velvillig støtte fra de gamle pasifister og Nato-motstandere i SV. I hvert fall sa SVs utenrikspolitiske talsmann til Aftenposten i januar at hans parti ville være med på å "ofre norske liv for Bosnia". Det kyskhetsbeltet som SV dekker bluferdigheten med er FN-navnet. Når FN godtar aksjonen, gjør SV det også. Føler ikke SVs ledelse et behov for å ha en sjølstendig analyse av hva tyske og amerikanske generaler foretar seg på Balkan?

Hvorfor har Nato begynt luftblokaden mot Serbia? Det vises til de store grusomhetene mot de sivile, og det er alvorlig nok. Serbiske styrker har begått heslige brudd på menneskerettighetene. Men FN har dokumentert at det samme har også kroatene og bosnierne begått. Bekymrer det verken den norske utenriksledelsen eller SV at Norge nå er på vei inn i en krig som alliert med de kroatiske ustasjafascistene? Har noen av de som ivrer for en ny stormaktskrig på Balkan gjort noe forsøk på å tenke ut hva denne krigen skal oppnå? Skal man knuse Serbia militært og til enhver pris, uansett hvor mange uskyldige serbere som må bøte med livet? Sett at man oppnår det, hva så? Fortsatt bor det et stort serbisk mindretall i Bosnia. Hva skal skje med dem? Skal de ha rettigheter til selvstyre eller skal de bli ofre for etnisk rensing?

Det kan tenkes at virkeligheten er mer kompleks enn det bildet mediene gir. Det kan tenkes at alle de tre krigførende partene fører en skitten og urettferdig krig med vanlige bosnieres, serberes og kroaters liv som innsats.

Luftblokaden vil ikke stanse krigen, den vil ikke en gang redusere kampene på bakken. Derimot skaper den en fare for at Nato blir direkte trukket inn som part i krigen. Hva ville f.eks. skje om ett eller flere fly blir skutt ned? Uansett hvem som måtte være ansvarlig, ville serberne høyst sannsynlig få sylda. Og da vil Nato være på vei inn i en gjengjeldelsesaksjon. Og før vi veit ordet av det kan Nato føle seg nødt til å sette inn tropper på bakken. Hvor vil da grensa gå? Militære eksperter snakker om at en bakkekrig fort vil omfatte 300-400.000 soldater, eller noe i nærheten av det USA hadde i Vietnam på det meste. Vi balanserer med andre ord på kanten av en ny europeisk storkrig, og det uten at noen av Stortingspartiene gjør anskrik. Vel er sauer ålreite dyr, men en nasjonalforsamling som oppfører seg som en saueflokk i spørsmål om krig og fred er ikke noe ålreit syn.

Jeg vil tro at mange av SVs gamle og nye velgere hadde ventet en annen holdning fra sitt parti. Jeg vil derfor utfordre Chaffey og Solheim til å klargjøre SVs standpunkt til Natos og Tysklands militæreventyr på Balkan.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside