AKP-arkivet

Marwan Bargouti, muren og apartheid

av Kristian Kårbø, Rød Ungdom

16. juni 2004

Kampanjen for Bargouti


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Den 6. juni 2004 dømte en israelsk domstol den palestinske frihetsforkjemperen Marwan Bargouti til fem livstidsdommer. I følge Amnestys rapporter ble han utsatt for en torturmetode kalt "Shabeh". Denne torturmetoden går ut på at fangen lenkes fast i armer og ben, mens han sitter knelende på en skeiv stol. Rettsaken blir av både utenlandske og israelske jurister betegnet som en rein parodi.

Prosessen mot Bargouti føyer seg inn i en lang rekke av israelske aksjoner og overgrep mot moderate, palestinske autoriteter og ledere. Flere internasjonale organisasjoner, deriblant Amnesty, ser på disse overgepa med stadig større bekymring. Amnesty rapporterer om en stadig økende andel palestinere i fengsler og ungdomsanstalter. I dei fleste tilfeller viser de samme rapportene også til bruk av tortur og mishandling.

14 år etter apartheidets fall, vokser det fram en ny anti-apartheidbevegelse. Den nye grasrotbevegelsen protesterer mot muren som pløyer seg gjennom palestinsk land over hele Vestbredden. Når muren er ferdig vil dens totale lengde være på 650 km. Og tusenvis av palestinere vil være fordrevet fra sine hjem.

I 1948 inntraff det som den palestinske befolkningen refererer til som al-nakba, katastrofen, da israelske terrororganisasjoner fordreiv 725.000 palestinere fra deres hjem. Muren er blitt palestinernes nye al-nakba, et symbol på den nye apartheidstaten vi ser vokse fram. Oppdelinga av folk etter "etnisk tilhørlighet", der palestinere blir gjort til annenrangs borgere, er skremmende likt apartheidregimet i Sør-Afrika.

I dag blir Bargouti dømt til fem livstidsdommer for "terrorisme", som en historisk parallell er det omtrent 40 år siden Nelson Mandela blei arrestert, og seinere definert som "verdens største terrorist". Historia har vist at verdens modigste frihetsforkjempere og anti-imperialister alltid er blitt stempla som "terrorister". Den samme historia viser at det er disse "terroristene" som til syvende og sist blir vinnerne. Akkurat som FNL kasta ut USA fra Indokina og som ANC seira over apartheidregimet i Sør-Afrika, slik vil sjølsagt også PLO og det palestinske folket få sin etterlengtede frihet.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside