AKP-arkivet

Krigen på Balkan og Troms fylke

av Frode Bygdnes Oversikt over e-post-adresser

Spørsmål til juni-samlinga 1999 i Troms fylkesting


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til fylkesordfører Ronald Rindestu:

Noen vil kanskje hevde at spørsmål omkring Norges krig mot Jugoslavia ikke vedkommer dette forum, men det gjør det. Krig angår oss, særlig når vi dreper mennesker i et annet land vi ikke har noe utestående med. Norges deltagelse i en angrepskrig, bør angå oss alle både som menneske og som folkevalgt.

Jeg skal i denne omgang begrense meg til spørsmål som helt klart er relevant for Troms fylkeskommune:

1) Vi må være med på å hjelpe flyktningene. Norge og Troms må ta i mot et stort antall kosovo-albanere. Jeg viser til beredskapsplaner for mottak av mange russere i en krisesituasjon. Kan noe av dette apparatet tas i bruk nå? Kan russerplanene brukes i et tilfelle som dette? Har fylkeskommunen ledige leiligheter til midlertidig eller til fast disposisjon for flyktningene? Vil fylkesordføreren støtte en uttalelse om at de som kommer bør få fast oppholdstillatelse, slik at de slipper å leve med den utryggheten det er å kanskje bli tvunget til å måtte bryte opp nok en gang fra et sted de har etablert seg?

2) Troms er et forsvarsfylke. Etter sammenbruddet i østblokka har Nato arbeidet intens med å utvikle en ny forsvarsstrategi. Vi fikk et lite forvarsel for nøyaktig to år siden da en øvde i etnisk konflikt på Setermoen. "Nordic Peace" het øvelsen, og der hevdet Forsvaret at de trente i å samordne hjelpeorganisasjonenes arbeid. At en kledde seg ut i palestinaskjerf i samisk område, viste at dette er et globalt problem.

I kjølvannet av Natos krig, endrer forsvaret seg dramatisk. På 50-årsjubileet til Nato ble "out of area" stadfestet som ny strategi. Så nå har vi ikke lenger en forsvarspakt, vi har en aggressiv militærmakt som danser etter USA sin interesse og utnytter etniske konflikter til å posisjonere seg.

Før var oppgaven å forsvare landet vårt. Nå har vi fått et helt annet militær; nå har vi soldater og befal som ikke veit hva de skal ut å sloss før politikerne har bestemt seg. At vi ikke har en militærmaskin, engster overkommandoen slik at de foreslår å redusere førstegangstjenesten og gå over til en profesjonell hær. Det må aggressive yrkessoldater til for å føre angrepskrig.

Troms er et viktig forsvarsfylke fordi forsvaret i fylket er organisert for opptrening av vernepliktige soldater m.m. Her ligger en infrastruktur, det er bygd militærforlegninger m.m. som gjør vårt fylke egna for denne type oppgave. Denne strukturen er uinteressant ved oppbygging av en verva hær. Da vil øvelsesmidlene bli brukt i randområdene til krigssonene.

Vi har hatt en kraftig økonomisk nedskjæring av forsvaret. En kan med god grunn spekulere på om denne nedbygginga av forsvaret bl.a. i vårt fylke, har vært med baktanke for å få igjennom en verva hær. For nå får ikke vernepliktsoldatene nødvendig opplæring. Sentrumsregjeringas voldsomme sparekutt på forsvaret fungerer til å fremme arbeidet med en verva hær. Troms RV advarer mot omlegging til dyre våpen og til leiesoldater. Det har ingen tradisjon hos oss og er med på å plassere Norge som en aggressor. Vi ønsker bare et forsvar, ikke å sende ut kanonføde for supermakta USA eller for andre som fører imperialistiske kriger rundt om på kloden.

Vi ønsker ikke en mobil angrepshær som opererer rundt om i verden, vi ønsker et dybdeforsvar som er bygd på verneplikt. At denne strukturen også gir Troms en betydelig sysselsetting i offentlig sektor, er faktisk også et moment fylkesordføreren bør engasjere seg til fordel for verneplikt.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside