AKP-arkivet

Amerikabrev fra Fredrikstad AKP

av Tone Beate Windingstad Oversikt over e-post-adresser

November 1999


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Alf Simonsen har i Fredrikstad Blad 19.11 et innlegg om det barnslige Amerika-hatet. Oddvar Johansen hadde et innlegg i samme leia 1.11.

La meg først gjøre oppmerksom på en faktisk feil i A.S sitt innlegg. Det var ingen demonstrasjon mot Dronning Elisabeth. Jeg har aldri hørt om noen demonstrasjon mot Dronning Margrethe. Hvorfor demonstrere mot representasjonsfigurer uten makt? Det var Margareth Thatcher som var på besøk. Det var mange grunner til å demonstrere mot Thatcher. I Storbritannia ble hun kalt "the milk snatcher" fordi hun tok vekk skolemelka. Hun sto i spissen for å knuse fagbevegelsen i England. Irlandskonflikten blei jo ikke akkurat løst under hennes regime.

Likeledes er det mange gode grunner til å demonstrere mot USAs poltikk. For det første mot dødstraffpraksisen de har. I USA sitter det unge mennesker på dødscelle for forbrytelser de gjorde da de var barn. Amnesty sier (så vidt jeg husker) at det er blitt henrettet 19 barn det siste tiåret. Halvparten av dem i USA.

Mumia Abu Jamal er en svart journalist, borgerrettighetsaktivist og ex-black panther. Han blir henrettet 2. desember i år for mordet på en politimann. Poenget er at han ikke har gjort det. Han jobbet med avsløring av rasisme og korrupsjon innen politiet i Philadelphia da han ble arrestert. Siden har det blitt avslørt fingerte bevis og vitneforklaringer, vitner har forsvunnet og dommeren som avgjorde om han skulle få saken opp til ny behandling var den samme som dømte ham i sin tid. Vi har justismord i Norge også. Men Liland slapp i hvert fall ut av fengsel. Mumia Abu Jamal kan ikke vekkes opp fra de døde.

USAs utenrikspolitikk er ikke noe forsvar for fred og frihet i verden. AS sier at det var en fredskongress i Oslo. Det var det faktisk ikke. Det var en minnehøytidelighet for Rabin. I den forbindelse var det samtaler mellom partene. Hvem er det som har behov for en alliansepartner i den oljerike verden og som har holdt Israel under armene i alle år? Jo, USA. Israel har flere FN-resolusjoner i mot seg og overholder ikke de avtalene som er blitt inngått de siste årene. De bygger fortsatt på okkuperte områder på Vestbredden og Gaza. Hvorfor går ikke USA inn for sanksjoner eller bomber Israel slik som de gjør med andre land? Kan det være fordi USA har egeninteresser i at det slik det er og derfor gladelig ignorerer palestinernes rett til eget land?

Så har vi krigen i Irak. USA bomber fortsatt hver eneste dag i Irak. Det er bare blitt så dagligdags at avisene ikke skriver om det. 1 million mennesker, de fleste barn har død av sykdommer og underernæring som følge av USAs sanksjoner og bombing. Med hvilken rett gjør de det? Så får vi beskyldningen om at vi er nikke dukker for "djevelen Saddam". To vrange blir ikke en rett! Det er mulig å være mot USAs krigføring uten samtidig være for Saddam eller Milosevic. USAs aggresjon fører bare til at all opposisjon i Irak og Jugoslavia blir splittet og svak. Så lenge et land er under angrep vil enhver motstand mot den sittende regjering og statsleder bli oppfattet som en indre fiende og undertrykket. Så hvem er det USA hjelper?

Da Saddam prøvde ut giftgassene sine på en kurdisk landsby, var det Klassekampen som rapporterte om det først i Norge. En journalist fra avisa hadde vært der. Resten av media brøy seg ikke så mye om det da fordi Saddam var USAs gullgutt i krigen mot Iran. Iraks krigsmaskineri er bygd opp med hjelp av USA.

Så har vi krigen i Kosova. Gjorde USA dette for å være "snill" mot kosova-albanerne? Nei, de vil ha åpnet den eurasiatiske korridoren som går fra Szczecin ved Østersjøen, gjennom Øst- og Sentral-Europa og Baltikum, over Balkan og Tyrkia til Kaspihav-regionen med Kaukasus og de tidligere sentralasiatiske republikkene til Xinjang og Tibet på Kinas vest- og sørvest-grense. Carter og Clinton har den samme sikkerhetspolitiske rådgiveren; Zbiegniew Brzezinski. Han skriver i boka The Brand Chessboard: "USAs globale overhøyhet avhenger direkte av hvor lang tid og hvor effektivt vi er i stand til å opprettholde vår overlegenhet på det eurasiatiske kontinent."

Så hvem er de nyttige idiotene? De som satt på Stortinget og ga sitt samtykke til krigen i Jugoslavia uten å ha lest Rambouillet-avtalen, eller vi som bruker vår ytringsfrihet til å protestere mot den største krigshisseren i dag? Hvis jeg ikke hadde vært med og demonstrert i dag vil jeg få forferdelig dårlig samvittighet den dagen norske kvinner og menn begynner å bli sendt hjem i bodybags etter å ha blitt sendt ut for å forsvare USAs verdensherredømme.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside