AKP-arkivet

Bryt med Israel!

av Erik Ness Oversikt over e-post-adresser

Internasjonal appell på torget i Larvik 1. mai 2004


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Kjære antiimperialister!

Venner av både jøder og palestinere!

Palestinernes valgte president, Yassir Arafat, er drapstruet av Ariel Sharon og sionistene i Israel. Bysentra i okkuperte områder bombes. Palestinske demonstranter skytes. Jorda til palestinerne blir ødelagt. Husene deres blir revet. Er det rart ungdommer kaster stein?

Israelske talsmenn sier det er palestinsk terror som er sakens kjerne.

La oss ikke glemme i hvilken rekkefølge ting skjedde:

Ariel Sharon er ikke den første som terroriserer palestinerne. Krigen startet ikke da han ble president, men da ideen om en rein jødisk stat ble praktisk politikk. Terroren har som mål å knekke verdigheten til palestinerne og gjøre situasjonen deres så utålelig, at de velger å reise.

Men Sharon har et spesielt ansvar fordi han som sjefsterrorist og president, har gjort forsøk på dialog umulig. RV anmeldte i juli i fjor Ariel Sharon - da han var på offisielt statsbesøk i Norge - for krigsforbrytelser og terrorisme helt fra han angrep flyktningleiren El-Bureig sør for Gaza i 1953. Ifølge Amnesty International har Israel drept 2.000 palestinere i de to og et halvt første årene med Sharon-regjering. Den norske regjeringa burde ha pågrepet Sharon og stilt han for en internasjonal domstol, men gjorde som vanlig ingenting.

Et sitat:
"Fredsforhandlingene som fulgte etter Oslo-avtalen i 1993, var ydmykende. Ydmykende, fordi Israel systematisk brukte sin overlegne maktposisjon til å presse den underlegne motparten til innrømmelser, og til å trenere iverksettelsen av allerede inngåtte avtaler om tilbaketrekking av israelske styrker fra palestinske landområder."

Sitatet er IKKE fra rapporten til Fredsforskningsinstituttet som har preget nyhetsbildet de siste dagene. Sitatet er fra et hefte av Norsk Folkehjelp i fjor. Det står videre: "Palestinerne var særlig provosert over at Israel trappet opp utbyggingen av ulovlige settlerkolonier i de okkuperte områdene, mens forhandlinger om disse områdenes framtid pågikk."

Rapporten fra Midtøsten-eksperten fra Fredsforskningsinstituttet, Hilde Henriksen Waage, er skrevet på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Hun gjentar påstandene fra Norsk Folkehjelp, og sier at "amerikanerne ble bevisst vill-ledet av både Norge og Israel". Det var Israel som krevde Norges underordning, og Norge logret lydig slik de har gjort siden den sionistiske staten ble opprettet i 1949.

Det viktigste antiimperialister og fredsvenner kan gjøre, er å bekjempe eget lands imperialisme. I dag betyr det at Norge i Midtøsten:

Nok et sitat: "Vi fordømmer på det sterkeste drapet på Hamas-lederen Abdelaziz al- Rantissi."

Det er utenriksministeren i Norge, Jan Pettersen, som uttaler seg. For oss som har levd noen år, er dette et fantastisk utsagn. En Høyre-leder som kritiserer Israel - og det skarpt!

Men: Ord får ikke Israel til å respektere folkeretten. Etter drapene på Hamas-lederne, Yassin og al-Rantisi, har Sharon trappet opp terroren og satt palestinernes valgte president, Yassir Arafat, på dødslista. Målet er en rein jødisk stat, og sionistene tar alle midler i bruk. Jeg gjentar: Hensikten er å gjøre det utålelig for palestinerne, krige og sulte dem ut med håp om at de "frivillig" flytter.

Israel fortsetter å ignorere verdenssamfunnet - da minus USA, Mikronesia og noen norske kristenfundamentalister. Å stole på USA i Midtøsten-politikken er som å la satanister tolke Bibelen.

Siden regjeringa har satt kampen mot terrorisme som den viktigste saka på sin internasjonale dagsorden, må Norge som land bryte med den sionistiske staten Israel - politisk, økonomisk og kulturelt. Og siden Larvik er en by der befolkningen er opptatt av internasjonal solidaritet og er motstandere av rasisme, bør Larvik kommunestyre vedta at Larvik kommune og en by i Palestina blir vennskapsbyer.

Det kan se håpløst ut. Men vi må ikke glemme at apartheidregimet i Sør-Afrika ble feid av banen pga den internasjonale boikotten. Den sionistiske staten Israel kan fjernes sånn at palestinere og jøder kan bo i samme land med like rettigheter.

Vi ønsker en framtid der unge gutter ikke må kaste stein for å føle at de opprettholder verdigheten!


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside