Røde Fane

Tidligere årganger

Til Røde Fanes hjemmeside

Komplett på nettet:

(Fra 2005 skifter Røde Fane navn til Rødt!. Du finner bladet her.)

Røde Fane årgang 2004 ||| 2003 ||| 2002 ||| 2001 ||| 2000
1999 ||| 1998 ||| 1997 ||| 1996 ||| 1995 ||| 1994 ||| 1993 ||| 1992 ||| 1991

Kommer etter som tid og høve byr seg:

1990, nr 3-4: Oljepenger - Tjenesteytende næringer - Sovjet i trettiåra - Marxismens krise - Portrett av Liv Finstad - Novelle av Per Petterson - Kvinner om menn - Fred i Libanon - Høyreavvik - Antroposofi - Eksotisk mat - Golfkrigen - India - El Salvador - Miljøbygg

1990, nr 2: Intervju med Gunnar Album - Nord-Norge - SEED popular forum - Solenergi - Energisparing - Masselinje - Media - Fransk feminisme - Markedsliberalisme - Sosialisme - Informasjonsalderen - Fordisme - Monopolisering - Keynes

1990, nr 1: Partidebatten i AKP - Ut av det brennende huset - Hverdagslivsperspektivet - Mindre jobb , mer arbeid - Folkehelse - Utviklingshjelp - Tredje verden i Norge - Den nye staten - Moskvaprosessene - Kontrarevolusjonen - Revolusjoner i Vesten

1989, nr 5-6: Moskvaprosessene - Maoismen - Det store spranget - Peru - Irland - Språkpolitikk - Norsk kraftutbygging i u-land - Marx og økologi

1989, nr 4: Kina og sosialismen - Maos jordbrukspolitikk - Korporativisme - Dyp økologi - Det "progressive" borgerskapet i Peru - Abortloven i Italia - Moderne sosialisme - Indstripolitikk - Ungdomsarbeidsløshet

1989, nr 3: APRAs "anti-imperialisme" - Kommunistene etter Marcos fall - Væpnede bypartisaner - En alternativ framtid - Kommunistar og Gud - Den iranske m-l-bevegelsen - En optimistisk industripolitikk - Feministiske hekser

1989, nr 2: Boligpolitikk - Perestrojka i militærpolitikken - Arbeiderkultur - Økologi i Kina - LO - AKP-jenter - Førskolelærerstreiken

1989, nr 1: Kvalifikasjoner og arbeidermakt - Omstilling - Omsorgsfag - Automatisering - Just-in-time - Næringsmiddelarbeider - Kvinnelige organisasjonsformer - Harvard

1988, nr 6: Moderne overtro / new age - Profesjonkamp - Øst-Europa - Filippinene - Arbeiderbevegelsens historie - Folkekrig

1988, nr 5: Statlig rasisme - Kjønn og klasse - Valg

1988, nr 4: Strategier i kvinnekampen - Distriktspolitikk og kvinner - Omsorg - Deltidsarbeid - Kvinnemishandling - Bioteknologi - Simone de Beauvoir - Eritrea - Pro vita

1988, nr 3: Revolusjon år 2000 - Arbeideropprør - Norsk økonomi - Miljøkatastrofer og sosialisme -Økosofi - Greenpeace - Det gode liv - DNAs sju søyler - Berger og Luchmann - Sysselsetting - Prostitusjon

1988, nr 2: Nicaragua - Kampen om jord i Mellom-Amerika - Børskrakket - Folkekrig - Britisk homolov - Kvinneteori

1988, nr 1: Sosialisme i Sørøst-Asia - Kvinner i Kina - Kvinner og utvikling - Lærdommer fra Kina - Folkekrig - Morsrolla - Folkets hus - Kvinner og ledelse

1987, nr 6: Frigjøringspedagogikk - Skjult disiplinering - Kvinner og høyere utdanning - Bourdieu - NKS - Teknologisk darwinisme - Arbeidets fall - Maoismens framtid - Søstre, kamerater! - Solstad

1987, nr 4-5: Husmødre mot strømmen - Kvinner i islam - Det tekstile språket - Patriarkat og organisasjon - Arbeidets fall - De grønne - Arbeiderkultur - Tendenser i kapitalismen - DNA - Skoledebatt - Utopisk feminisme

1987, nr 3: Modeller for frigjøring - Islamsk revolusjon - Glasnost - Sørstatsrasisme - Arbeidets fall - Borgerskapets strategi i skolen - Byråkratborgere - Verdens kvinner

1987, nr 2: [Tospråklig, alle artikler både på norsk og samisk] Samerettsutvalget - Sametinget - Egen samsik stat? - Retten til land og vann - Reindrift - Fornorsking i skolen - AKP og samekampen

1987, nr 1: Intervju med Jose Sison - Wilhelm Reich - Ole Brumm og Derrida - Frankfurterskolen - Novelle av Jens Hoel - Skolen - Tospissteorien - Kommunister og konsern - Mannsrolla - Seksualisert vold

1986, nr 6: Borgerskapets strategi - Sosialdemokratiet - Privatisering - Sør-Afrika - Teknologi og sysselsetting - Vi eier morgendagen! - Wole Soyinka - Klasser i utvikling - Kraft og kraftsosialisme

1986, nr 4-5: Mannsrollen / sosialt kjønn - Kvinner i den tredje verden - Ny arbeiderklasse - Kvinner og organisering - Hvitsnipp - Innvandrere og helsetjensete - Historisk materialisme - Prostitusjon - Hano-indianerne

1986, nr 3: Høyrebølgen - Kvinner og klasse - Islam og marxismen - Heraklit - New age - Postmodernisme - Dialektikk

1986, nr 2: Fagbevegelsen - Fagopposisjonen - Kaldnes mek - Privatisering av helsevesenet - Strindberg - Gjeldskrisa - Gass og olje i Sovjet - Historisk materialisme - Svalbard

1986, nr 1: Kampen om kunsten - Arbeiderkultur - Børs og katedral - Moderne arkitektur - Futurisme - Sovjets karakter - Reformisme - Solstad

1985, nr 6: Bonden i sentrum - Afrika i krise - Data og arbeid - Byggebransjen og teknologi - Mosambik og maoismen - Gjeldskrisa - Grisen før jul - Automatisering

1985, nr 4-5: Naturkatastrofer - Økologi - Alternativ framtid - Fattigdom - Miljøproblemer i Kina - Drivhuseffekten - Økofilosofi - Gjeldskrisa - Hillesland-saka - Samir Amin og maoismen - Militærapparatets karakter - Sovjet - Homofil strategi - M-l-historie - Arv og miljø

1985, nr 3: DNA 1918-1920 - Det myke diktaturet - Belgisk fagbevegelse - Dikt av Alf Haugland - Tillitsmanninstitusjonen - Arbeiderkollektivet

1985, nr 2: Kvinner og familien - Homofile og familien - Sosialisme og kollektiv - Verdiproduksjon i familine - Folkekrig på Filippinene - Historisk materialisme -

1985, nr 1: Nye klasser, ny revolusjon - KKPs historie - Kvinneundertrykking - Historisk materialisme - Kjønn og kapital - Fra Stalins Sovjet - Høyres historie

1984, nr 6: Teknologisk revolusjon - Tyskland - Familien - Sovjet - Historisk materialisme - Norge i krig

1984, nr 5:

1984, nr 4: Direkte makt - Sovjet og krigen - Håkon Meyer - Kriseteori - Mordet på Kirov - Familien - Teknologi - Opprustning

1984, nr 3: Holocaust i den tredje verden - Peru - Historisk materialisme - Klasseanalyse - Kvinneopprøret - Mordet på Kirov - Kriseteori - Håkon Meyer - Folkekrig på Filippinene

1984, nr 2: Sjølberging og sosialisme - Kriseteori - Kvinnefrigjøring - Deng Xiaoping - Nomenklaturen - Atomvåpen

1984, nr 1: Klasseanalyse - Komintern - Partiteori - Kriseteori - Mordet på Kirov - Partidemokratiet - Historisk materialisme - Vietnam - Den tredje verden

1983, nr 6: Kunne Hitler vært stoppet? - Fredsbevegelsen - Kina - Kvinnene i partiet - Sjøfolk og sosialisme - Kriseteori - Peru - Partiteori - Programdebatt - Sovjet i den tredje verden

1983, nr 5: Kapitalens krisestrategi - Boligpolitikk - Sosialrealisme - Partiteori - Peru - Stalin - Den tredje verden - Programdebatt - Kriseteori

1983, nr 4: Programdebatt - Jordbrukspolitikk - Boligpolitikk - Kvinnefrigjøring - Partiteori

1983, nr 3: 100 år etter Marx - Vare og verdi under sosialismen - Kulturrevolusjonen - Kunstpolitikk - OFMLs brudd med AKP(m-l) - Tredjeverdendebatt - Stalin - Sør-Afrika - Kapitalen-studier - Arbeiderbevegelsen i krise

1983, nr 1-2: AKP(m-l) 10 år - Sosialismedebatt - Folkekrigen i Afghanistan - Kvinneundertrykking - Klasse og kjønn - Maoismens sammenbrudd - Partiteori - Det nasjonale spørsmålet - Stalin

1982, nr 6: Tre-verdener-teorien - NIC-industrialisering - Sosialistisk sjølberging - Kunstpolitikk - Reformisme - Politisk økonomi - Moskvaprosessene

1982, nr 5: Opposisjonen i fagbevegelsen - Klassesamarbeid - Sosialismedebatt - Carter-rapporten - Kvinnene og arbeidsmarkedet - Grasrothistorie - Stalin - Fredsdebatt - Oljepengene - Bukharin

1982, nr 4: Sosialismens historiske problemer - Sosialismedebatt - Sovjet - Husarbeid og yrkesdeltaking - Stalin - Maoismens sammenbrudd

1982, nr 3: Klassene i Sovjet - Forsvarsdebatt - Kampuchea - Grasrothistorie - Politisk økonomi

1982, nr 2: Teorier om krig og fred - Atomtrusselen - Folkekrig i Norge - Intervju med Jan Myrdal - Oljepengene - Stalin - Krigen i Norge 1940 - Ny informasjonsordning - Solstad

1982, nr 1: Kinas økonomi - Intervju med Johan Galtung - Polen - Den borgerlige familien - Sovjet - Islam - 1905

1981, nr 8: Stalin - CPML (USA) - Kvinnenes knipetang - Kampuchea - Oljepengene

1981, nr 7: Polen - KAP (Danmark) - Intervju med Nils Holmberg - Sosialismedebatt - Formaljuss - AKP

1981, nr 6: Profitt under sosialismen - Kampuchea - Økonomidebatt

1981, nr 4-5: SKP (Sverige) - Helge Øgrim mot AKP - Marxist-leninister i Afghanistan - Proletariatets diktatur - Kriseteori - Økonomidebatt - Tredje verdenskrig? - Fremskrittspartiet - Solstad - Oljepengene - Milton Friedman

1981, nr 3: Krisa i verdensøkonomien - Sovjetøkonomien - Arbeidsprogramdebatt - Partidebatt - Klasseanalyse - Atomtrusselen - Greske partisaner - Nato - Økonomidebatt - Arbeiderlitteratur - Arbeidsløshet

1981, nr 2: LO-kongressen - Militærpolitikk - Bedriftsdemokrati - Studieopplegg til Hva må gjøres? - Sivilt beredskap - Nato - Oljepengene - Krigsfaren - Feuerbach

1981, nr 1: AKP-landsmøtet - Oljepengene - Fremskrittspartiet - Greske partisaner - Krigsfaren

1980, nr 8: Arbeiderlitteratur - Dagskampen - Økonomisme

1980, nr 7: Krise i Europas m-l-bevegelse - Studenter i Kina - Klasseanalyse - Krigsfaren - Faglig politikk - Sosialismens historie

1980, nr 5-6: Sosialisme i Norge? - Arbeiderråd - Partiet som ledelse - Kulturrevolusjonen - Kina-debatt - Kvinneundertrykking - Norsk teater

1980, nr 4: Oljepolitikk - Parlamentariske posisjoner - Krigsfaren - Sosialismedebatt - Faglig politikk - Kvinneundertrykking - Sovjet - Hemingway - Erkjennelsesteori

1980, nr 3: Trygdepolitikk - Rammefinansiering - Sosialisme og demokrati - Krigen Kina-Vietnam - Sovjet-debatt - AKP-kupp i Jern og metall? - Krigsfaren - Poesi - Kvinneundertrykking

1980, nr 2: Krigsfaren - Faglig politikk - 1940 - Miljøpolitikk - Programdebatt - Kvinneundertrykking (Gaukatore) - Homofili

1980, nr 1: Iran - DNAs økonomiske politikk - De intellektuelle - Dagskamp - Engels mot Stalin - Islam - Tramteatret - Rock

1979, nr 8: Datateknologi - Vietnam - AKP(m-l) og kvinnekampen - Dogmatismedebatt - Krigen Kina-Vietnam - Finn Gustavsen

1979, nr 7: Foran tariffoppgjøret - Utenlandsgjelda - Homofili (fråsegna) - Krigen Kina-Vietnam - Kinas økonomi - Krig - Bilag: En nøkkel til diskusjonene om AKP(m-l)s prinsipprogram

1979, nr 6: Altautbygginga - Energikrisa - Alternativ energi - Atomkraft - Krigsfaren - Teorien om overgangssamfunnet - Klasseanalyse - Kommunestyrearbeid - Kampuchea

1979, nr 5: Psykiatri i Sovjet - Nato - Krigen Kina-Vietnam - Tsjekkoslovakia - Kampuchea - Måldebatt - Politisk økonomi

1979, nr 4: AKP(m-l)s dogmatisme - Kulturrevolusjonen - Kampuchea - Måldebatt - Kinas økonomi

1979, nr 3: Militærpolitikk - Tandberg-konkursen - Teorien om overgangssamfunnet - Ungarn 1956 - Måldebatt - Albania - Lucas-streiken - Bygerilja

1979, nr 2: Nato - SVs landsmøte - SV og Vietnam - Dikt av Joanes Nielsen - NKP, Komintern og 1940 - Krigsfaren - Vinterkrigen - Materialisten

1979, nr 1: Kinas økonomi - Albania-revisjonismen - Krigen Kina-Vietnam - Kriseteori - Stalin og Komintern - Deng Xiaoping

I A5-format:

1978, nr 5-6: Kampucheas økonomi ''

1978, nr 4: SV og Sovjet - Militærdebatt og SV - Antimilitarisme - Antikommunisme - Enver Hoxhas metafysikk - Språkdebatt - Internasjonaler

1978, nr 3: Krisa i kapitalismen - Ulveseth-utvalget - Oljepengene - Skorovatn - Lønnsutviklinga - Sosialsektoren - Streikeerfaringer - Språkdebatt - Firerbanden

1978, nr 2: Prostitusjon - Pornografi - Kvinnefront og antifascisme - Litteratur - NKP og andre verdenskrig - Nasjonal sjølråderett - Kampuchea

1978, nr 1: Treverden-teorien - AKP(m-l) 5 år

1977, nr 6: Samepolitikk - Reindriftslova - Kautokeino-opprøret - Detnasjonale spørsmålet - Oktoberrevolusjonen 60 år - Sovjet i dag - Faglig manifest

1977, nr 5:

1977, nr 4: Firerbanden - Basis og overbygning - Mao bind 5 - Arbeideraristokratiet - Fredsarbeid og Sovjet - Studieopplegg for AKP(m-l)s prinsipprogram - Første mai på Island

1977, nr 3: Valget 1977 - SV - Lenin om valg - Bolsjevikene i tsar-dumaen - RV i kommunestyrene - Studieopplegg: Faglig politikk

1977, nr 1-2: Firerbanden - marxister eller revisjonister ''

1976, nr 6: AKP(m-l)s andre landsmøte - Kvinnefrigjøring - Daghjemskamp - Klasseanalyse - SV

1976, nr 5: Ved Maos død - Hetsen mot AKP - Ungarn 1956 - Angola

1976, nr 4: Sovjet truer Norge - Klassene på landsbygda - Sovjets økonomi - Idrett - Innvandringsstoppen - Klassene i norsk historie

1976, nr 3: Klasseanalyse - Arbeideraristokrati - Første mai - Sovjet truer Norge - Tariffoppgjøret - Egypt - Palestinakomiteen

1976, nr 2: Klasseanalyse - Nasjonale revolusjoner i underkua land - Kampuchea

1976, nr 1: Finlandisering - Tariffoppgjøret - Klassekampen til sjøs - KPD/ml (Tyskland) - Kapitalistisk produksjon - Polisario - Krigsfaren

1975, nr 6: Kriseteori - Læreboka i politisk økonomi, studieopplegg - Programkritikk - SV - Spania - Materialisten

1975, nr 5: Krigsfaren - Imperialismeteori - Norden mellom supermaktene - Programkritikk - Opportunismen

1975, nr 4: Tariffoppgjøret og krisa - Faglig program - Portugal - Wergeland - Kvinnekamp - EIK(m-l) (Island) - 30 år sia 1945 - MLE (Danmark)

1975, nr 3: Kampuchea - Portugal - KPD/ml (Tyskland) - Krisa i kapitalismen - SV - Faglig politikk - RUs landsmøte

1975, nr 2: Sjølberging - SVs samlingskongress - Faglig politikk - Kvinnekamp - Fiskeripolitikk

1975, ekstranummer: SV, regjeringsparti uten ministre?

1975, nr 1: Norden mellom supermaktene - Indokina - Alcan - NKP/SV - Språk - Familiepolitikk - Fiskeripolitikk - Krigen

1974, nr 6: Faglig manifest (utkast) - SV

1974, nr 5: SV, regjeringsparti uten ministre? - Folkets Kina 25 år - Språk - Statsbudsjettet

1974, nr 4: Sovjet i dag - Sivle - Dohfar - Verdenssituasjonen - Masselinja i kvinnekampen

1974, nr 3:

1974, nr 2: Kvinnekamp - Kvinnefronten - Norge og olja - Lønnsoppgjøret - Sovjet - "Venstre"-opportunismen - Forsvarspolitikk - Arbeidernes leksikon

1974, nr 1: Militærapparatet - 50 år etter Lenin - Lønnsoppgjøret - October League (USA) - Front mot supermaktene - Obos - Målstrid

1973, nr 6:

1973, nr 5: DNA - SF - Obos - Øst-Europa - Ungarn - Chile - Front mot supermaktene - Vietnam - Faglig politikk - "Venstre"-opportunismen - Kooperasjonen - Kvinnens lodd - Boligkamp

1973, nr 4: Valget - SV - NKP - NKL - Befolkningseksplosjonen - Ungdommen - Skolen og universiteta - Frihandelsavtalen - Faglig politikk - USA-EEC

1973, nr 3: Første mai - NKP 50 år - Monopolkapitalen i Norge - Norsk imperialisme - Klasseanalyse - Økologi - Inntektspolitikk

1973, nr 2: AKP(m-l) er stifta - Fagbevegelsen - EEC-kampen - Sauda! Streik! - Den franske venstreunionen - Ungdommen

Utgitt av Marxist-leninistiske grupper (MLG):

1973, nr 1: Ungdommen - Idrett - Økologi - EEC-kampen - Revisjonismen i Jugoslavia

1972, nr 3-4: Populisme - Økologi - Ungene - EEC - Nasjonal sjølråderett

1972, nr 2:

1972, nr 1: Fram for et nytt kommunistisk parti - Klasseanalyse - Revolusjon i Norge - EEC-kampen - DNA