Internasjonalen

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

I 1976–78 gav AKP(m-l) ut fem utgaver av tidsskriftet Internasjonalen «med stoff fra den kommunistiske verdensbevegelsen og frigjøringsbevegelsene». Redaktør var Knut Johansen.

Publisering på nettet: juni 2012.

Internasjonalen nr 1 Internasjonalen nr 2 Internasjonalen nr 3 Internasjonalen nr 4 Internasjonalen nr 5

Nummer 1 – februar 1976 – 60 sider

Nummer 2 – september 1976 – 60 sider

Nummer 3 – mai 1977 – 68 sider

Nummer 4 – desember 1977 – 52 sider

Nummer 5 – juli 1978 – 68 sider