AKP-arkivet

Formålsparagrafen

til avisa Klassekampen


Meir om avisa Klassekampen | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Dette er formålsparagrafen slik den er formulert i Vedtekter for Klassekampen A/S §4:

"Klassekampen skal drive en seriøs, kritisk journalistikk, med allsidige, politiske og økonomiske avsløringer av alle former for utbytting, undertrykking og miljøødeleggelser - samt inspirere og bidra til ideologisk kritikk, organisering og politisk kamp mot slike forhold ut ifra et revolusjonært, sosialistisk grunnsyn."


Meir om avisa Klassekampen | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside