Spre dette videre:

Fra Komiteen mot de tyrkiske dødscellene

Støtt de politiske fangene i Tyrkia

Pressemelding

21.12.2000

Mal for protestbrev ||| Urgent Action - les her

Denne informasjonen er lagt ut på verdensveven av AKP på oppfordring fra komiteen.
Til AKP si heimeside


Norske media gjengir stort sett den offisielle tyrkiske versjonen av hva som nå foregår i Tyrkia, under stormingen av fengslene hvor sultestreikene pågår.

Det sies bl.a. at fangene setter fyr på seg og derfor sjøl er ansvarlige for dødsfallene og skadene. Det som skjer er at tyrkisk militære og politi stormer fengslene og også har satt fyr på flere av dem. Flere er brent inne. Situasjonen er svært uoversiktlig, fordi hele områdene rundt fengslene er avstengt, også for presse.

20 av fengslene er stormet, mens de ennå ikke har greid å innta de 2 siste. Antall som sultestreiker er nå over 3.000, dvs. streiken har spredd seg i forhold til de vel 1.000 som var i sultestreik da aksjonen startet. Hvor mange som er drept er vanskelig å si sikkert, men det antas at det er over 50. Flere er "forsvunnet" og flere hundre er skadet.

Tyrkiske myndigheter har planlagt denne aksjonen i lengre tid. De har bl.a. fjernet de fangene som ikke var politiske fanger. Over 500 fanger er allerede overført til de såkalte F-type-cellene, dødscellene.

Også folk som protesterer mot aksjonene i tyrkiske byer og steder arresteres.

Vi oppfordrer både norske myndigheter, organisasjoner, media og enkeltpersoner til å engasjere seg. Informere om hva som virkelig skjer i Tyrkia nå og om å protestere overfor Tyrkia på den brutaliteten og brudd på internasjonale konvensjoner de står for.

Oslo, 21.12.2000

hilsen for Komiteen mot dødscellene
Irfan Sahin
tlf 958 41 157, faks 22 19 23 19

Nærmere informasjon fås ved henvendelse


Mal til protestbrev til tyrkiske ambassader
eller den tyrkiske regjeringa

Tyrkias ambassade i Oslo har adresse:
Embassy of Turkey
Halvdan Svartes gate 5
0244 Oslo

Adresser i Tyrkia - se urgent action

Model letter:

Dear Ambassador (or Ecevit etc)

We have learned with a great dismay that the Turkish Government organised a series of raids on 20 prisons across the country involving the gendarme, commando units and police officers using live ammunition and tear gas.

According to the news reports, as a result of the raids, many political prisoners have died and hundreds of them have been badly hurt.

It is a matter of great regret that the Turkish Government chose confrontation rather than negotiation and consultation with political prisoners, NGO's and other institutions about the introduction of F type prisons. Having shown its preference for persecution and brutalism, the Turkish Government will no doubt live up to appalling record of human rights abuses and inflict yet more suffering on the political prisoners it holds.

We ask your government to stop the introduction of F type prisons immediately before more deaths occur. And we ask the Turkish government to respect the basic human rights of political prisoners. These include the right to protest, and the right to go on hunger strike. "Saving" prisoners from hunger strikes by killing and maiming them is sheer barbarism.

Yours Sincerely,