Til AKP si heimeside

AKPs heimeside | Internasjonalt utvalgs heimeside

AKP om boikotten av Irak

februar 1998

PRESSEMELDING FRA AKP

– Gangsterpolitikk fra regjering og utenrikskomite

-Regjeringens og den utvida utenrikskomiteens vedtak om norsk støtte til krig mot Irak, dersom Koffi Annans diplomati ikke fører fram, er rein gangsterpolitikk, hevder AKP i en uttalelse fra Arbeidsutvalget i partiet. -Sjøl reglementet i det USA-lydige FN settes til side og USAs diktat gjøres til den overordna loven, som når mafia-Gudfaren gir ordre til sine undersåtter.

Det pekes på at innvendingene fra folkerettseksperter mot at FN-resolusjon 687 uten videre gir autorisasjon til maktbruk glatt blir oversett, og at statssekretær Matlari i TV-debatt tirsdag til og med presterte å bruke den suspenderte krigsresolusjon 678, fra november 1990, for å forsvare regjeringens standpunkt.

-Med sin underdannighet og applaus for en skruppelløs videreføring av en krigspolitikk som har tatt livet av flere mennesker enn de to atombombene over Japan i siste verdenskrig og hele Jugoslavia-krigen tilsammen, bør regjering og storting straks få strykkarakter fra den nyoppnevnte Verdikommisjonen, dersom den skal ha noen troverdighet, heter det videre i uttalelsen. -Både Norge og resten av Vesten har med det som nå er i ferd med å skje også forspillt den siste troverdighet som meklere i andre konflikter i Midt-Østen, som Osloprosessen.

-Det er nå opp til organisasjoner og enkeltpersoner fra alle kroker og kriker av det norske samfunnslivet å gjenreise Norges anseelse. Landet ville være best tjent med at Regjering og flertallet av stortingspolitikerne emigrerte og tok tjeneste direkte i Det Hvite Hus hos Clinton, heter det til slutt i uttalelsen.

Oslo 20.02.98

Arbeidsutvalget i AKP v/internasjonal sekretær Arnljot Ask


Åpent brev til Norges regjering ved utenriksminister Knut Vollebæk

Stopp USAs aggresjonspolitikk i Golfen!

Mye tyder nå på at USA har tenkt å presse fram et miltært angrep på Irak. I denne situasjonen mener Arbeidsutvalget i AKP at Norge må være med på å forsøke å hindre en slik opptrapping av konflikten. Istedet burde Norge støtte opp om de anstrengelsene som nå gjøres for å avslutte Golfkrigen. Å få en slutt på sanksjonene som daglig sprer sykdom og død i den irakiske befolkningen, og som opprettholder det høye konfliktnivået i området, er en av de viktigste oppgavene i den sammenheng.

Som begrunnelse for disse kravene vil vi peke på:
-Det er godt mulig at Saddam har gjemt vekk masseødeleggelsesvåpen. At det foregår en prestisjedrakamp mellom USA og Saddam rundt bevegelsesfriheten til FN’s våpeninspektører, er en kjent sak. Men dette rettferdiggjør ikke USAs krisemaksimering av konflikten. Det er USA som har vært den store aggressoren helt siden Golfkrigen ble provosert fram fra sommeren 1990, og det er USA som har stått bak massedød både av soldater og sivilbefolkning. USA har også vært de som beviselig har brukt våpen i ABC-kategorien, jfr. skandalene rundt det såkalte «Golfkrig-syndromet» p.g.a. gambling med radioaktive sprengladninger. Det er USA som nå direkte truer med å bruke også tradisjonelle atomvåpen mot Irak.

-USA representerer ikke det såkalte «verdenssamfunnet» i denne saken. Majoritetsleder Trent Lott i den amerikanske Kongressen legger ikke skjul på hva saken dreier seg om, når han slår fast at «Kongressen vil støtte presidenten fullt og helt i forsvaret av amerikanske interesser (vår utheveing) rundt i verden». USA fikk plassert amerikanske soldater direkte ved oljekildene ved hjelp av Golfkrigen. Sanksjonspolitikken overfor Irak har siden vært et instrument for å legitimere USAs overherredøme i regionen, sjøl om det i lang tid har vært åpenbart at dette ene og alene rammer sivilbefolkningen i Irak. Vi håper egjeringen vil stå imot det presset som nå legges både på myndigheter og opinion for å akseptere et nytt overgrep fra USA sin side. Norge bør gjøre det klart både direkte overfor USA og i FN-sammenheng at vi er imot et militært angrep på Irak nå, og også arbeide for å få en slutt på de dødbringende sanksjonene mot Irak.

Arbeidsutvalget i AKP


Melk eller bomber

Av Arnljot Ask, internasjonal sekretær i AKP

Onsdag 11.februar, samme dag som utenriksminister Knut Vollebæk gjør det klart at Norge står last og brast med USA i Golfen, melder hans pressetalsmann i UD, Ingvar Havnen, at Norge har forsikret Israel at vi vil sende gassmasker til de barna som nå står i fare for å bli gasset av Saddam Hussein!

For sju år siden ble 14 israelere drept av de drøyt 30 Scud-rakettene som den samme Saddam sendte inn over landet. Riktignok døde ingen av gass. Denne gangen kommer det neppe noe angrep i det hele tatt. Men det spiller jo ingen rolle, for dette er plump propagandakrig.

USA, eller Israel, har sjølsagt ingen tilsvarende arsenaler av massedrapsvåpen, i alle fall ikke som de kan tenke seg å bruke på noen?

De har jo avanserte, kirurgisk rene raketter og bomber. Riktignok bomba de tilfluktsrom med kvinner og barn under siste krig. Men pytt. Og de drepte titalls tusener irakiske flyktende soldater. Men det var jo nødvendig for at de ikke skulle komme seg hjem i sikkerhet og lage dævelskap etterpå. Vollebæk og Havnens venner kan dessuten trumfe gjennom økonomiske straffetiltak som kan ta livet av millionen irakere når de får virke en sju års tid. Grensa for hva som er anstendig massedrap går fortsatt der gamle Bent Røiseland satte den for drøyt 30 år siden, da han med sin frittalende replikk slo fast hvor langt Norge kunne støtte USA i Vietnam: «Men, ikkje med gass!»

Ta til motmæle
Vi som opplevde den massive propagandakrigen rundt den forrige Golfkrigen, forundres ikke over dette råkjøret. Men vi bør la oss forarge og ta til motmæle. For er det ikke slik nå at Clinton og hans medløpere her til lands har svært liten troverdighet når de skal prøve å få gehør for at det er nødvendig å bombe Irak på nytt? De fleste i NATO-familien begynner riktignok å falle inn i folden. Men det er fortsatt noen gjenstridige til og med i den nærmeste kretsen. Sjøl Saudi-Arabia stritter imot. Fra gamle allierte blant araberstatene hører vi bare halvhjerta bifall fra Kuwait og Bahrain.

Alle som bruker vettet skjønner at USAs krisemaksimering er for å male egen kake. Og at hovedmålet med operasjonen er å få knesatt at fortsatt er USA sjefen i Golfen og i Verden ellers. Derfor har de ikke tenkt å la seg snyte av innrømmelser fra Saddam i siste liten, slik som før jul. De vil kreve at de skal få inspisere, uten begrensninger, helt inn på soverommene til Saddam Hussein. De har bestemt seg for å slå til, nærmest uansett.

Regjeringen må få skriften tydelig på veggen fra en klarttalende opinion. Trekker de Norge med i dette kyniske stormaktsspillet med irakiske barn og voksne mennesker som slaktoffer, vil de bli sittende uten ære med buksene nede.

Vollebæk, Havnen og Bondevik har ennå noen dager på å besinne seg, på å bytte ut krigsmateriell til Clintons felttog og gassmasker til Israel med medisiner og melk til den millionen irakere som i dag er sjuke og underernærte på grnn av sanksjonspolitikken. Det er vel for mye å vente at de tar spranget fullt ut. Men hva med i det minste å la være å tråkke ut i blautmyra?


AKPs heimeside | Internasjonalt utvalgs heimeside