Eris Cabrera til venstre (foto Rote Fahne)

Kamerat Eris Cabrera til minne

Lederen for Paraguays revolusjonære bevegelse Movimiento Popular Revolucionario Paraguay/Pyahurá Eris Cabrera døde den 7. september 2002.

Han ble født 2. august 1958 i Pirebebuy. Han vokste opp i et område der kampen som bondeligaene førte fant sted i 1960-årene og der geriljagruppa Mariscal López førte kamp mot Stroessners diktatur. I 1977 startet han sammen med andre metallurgiske arbeidere et nasjonalt fagforbund, Sindicato Nacional de Obreros Metalurgicos (SINOMA). I begynnelsen av 1980-årene kom han i kontakt med småprodusenter inne i landet og mange fagforeningsledere i hovedstaden Asunción. I 1983 kom reaksjonen og forfølgelse av intellektuelle og medlemmer av venstrepartier, der mange ble arrestert, og Eris måtte flykte til Brasil. Snart var han tilbake i landet, og startet politisk og faglig illegalt arbeid.

Etter at diktaturet falt deltok Eris aktivt i arbeidet med å skape en fri og uavhengig fagbevegelse i Paraguay og fortsatte arbeidet med produsentene på landsbygda. I begynnelsen av 1990-årene ble den mektige nasjonale bondeføderasjonen Federación Nacional Campesina (FNC) dannet. Eris var klar over at dagskampen ikke ville framtvinge de nødvendige endringene som landet trengte, og med dette som bakgrunn var han med på å opprette Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurá i 1995. MPRPP har i løpet av få år vokst fram til å bli en forholdsvis sterk organisasjon som er med å mobilisere titusenvis bønder, fagforeningsfolk og arbeidsløse.

Ildprøven for MPRPP og Eris kom da regjeringa ønsket å starte privatiseringa av det statlige telefonselskapet (tidligere Antelco), som en del av den nyliberalistiske offensiven. Han og organisasjonen gikk i spissen for å danne fronten for forsvaret av offentlig eiendom. Fronten bygger på et program for utvikling av landet, en politikk for å få med alle organisasjoner og individer som er utsatt for den imperialistiske politikken som gjennomføres av det nasjonale oligarkiet og metoden var den direkte kampen i gatene. I denne fronten deltok også sosialdemokratiske grupper innenfor Partido Liberal. Ved å knytte seg til ledelsen for kampen mot statsterrorismen, ble den overordna Folkets demokratiske kongress dannet, som i mai 2002 ledet mobiliseringa mot salget av telefonselskapet.

I et minnemøte som Fronten for forsvaret av offentlig eiendom arrangerte for ham 17. oktober ble det holdt minnetaler fra frontens president, fra en sosialdemokratisk representant for Partido Liberal, fra bondebevegelsen FNC, samt fra den nye lederen for MPRPP, tidligere leder for FNC, Eladio Flecha. Det var tydelig at alle vurderte hans rolle som revolusjonær og som brobygger i fronten svært høyt.

AKP ved leder Jorun Gulbrandsen og internasjonal ansvarlig Arnljot Ask har sendt kondolanse til MPRPP og til Eris Cabreras familie. To kamerater fra AKPs internasjonale utvalg, som tidligere har hatt gleden av å treffe Eris, og som var på besøk i Paraguay, var til stede på minnemøtet og la blomster på hans grav på vegne av partiet.


Til internasjonalt utvalg | Til AKPs hjemmeside