Tilbake til Rødt!  

Redaksjonen

Erik Ness, redaktør
Birger Thurn-Paulsen
Taran Anne Sæther
Arne Hedemann
Mathias Bismo
Ingrid Baltzersen
Claus Fischer
Rolv Rynning Hanssen (registeransvarlig)
Jørn-Tomas Larsen (regnskapsfører)


(ajour mars 2005)Tilbake til Rødt!