Kontrollerte okkupasjoner

av Peter M Johansen

Røde Fane nr 1b, 2003


Bøndene er på marsj over hele Sør-Amerika, langs Via Campesina. Jord blir okkupert, på flere kontinenter.

Det har rystet oligarkiet som frykter den politiske innhøstningen. De har et maktapparat, enten i statlige uniformer eller egne leiestyrker. Myndighetene forsøker derfor å ta i bruk ikke-statlige bistandsorganisasjoner i sin kamp for å drive et skille mellom den reformistiske og revolusjonære delen av bondebevegelsen, som i Paraguay.

Bondeorganisasjonen Coordinadora Campesina de Cordilla (CCC) springer ut av La Liga Agraria som vokste fram på 60-tallet. CCC er med Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesina (MCNOC), en samling av bonde- og folkelige bevegelser som jobber i samråd med myndighetenes politikk som en motvekt til Federación Nacional Campesina (FNC). CCC har okkupert jord i Cordillera-provinsen, en times kjøretur fra hovedstaden Asunción.

Seks-sju familier eier halvparten av Cordillera-provinsen. Det er en opphoping av jord som selv ikke Colorado-partiet lenger kan stå inne for. Jordokkupasjonene i andre deler av landet har blitt et alvorlig varsku. Støtten til CCC tvang provinsledelsen til å inngå avtaler med CCC. Den smått legendariske bondelederen, Samuel Frutos, har fått et ord med i laget i landbrukspolitikken. Men han innrømmer at avtalene om boligbygging og overdragelse av jord ikke er blitt fulgt opp av myndighetene. CCC har rikelig med penger til disposisjon. Det går traktorer på den okkuperte jord; det er langt fra virkeligheten på stedene der FNC har opprettet sine asentamiento. CCC har knyttet til seg ikke-statlige bistandsorganisasjoner i utlandet, men mottar også statlige bidrag. Det skjer på helt klar vilkår.

"CCC har en meget kompleks struktur, med blant annet handelsvirksomhet, og jobber innenfor den statlige strukturen i samarbeid med Unidad Technica Ejecutora de Proyectos (UTEP) under landbruksdepartementet. UTEP er med på å distribuere fondene fra utlandet. Men avtalen med myndighetene er at det ikke skal okkuperes mer jord. Dersom det skjer, trekker staten tilbake alle midler innen 24 timer," sier Eladio Flecha, tidligere leder for FNC, til Klassekampen.

CCC havner derfor ofte i et dilemma. De jordløse i Cordillera krever mer jord. CCC må enten okkupere eller stole på myndighetene som kan skru igjen krana når som helst. Men den okkuperte jorda i Apira er eid av en tidligere minister under Stroessner-diktaturet, Carmelo Canbrera, selvsagt fra regjeringspartiet Colorado.

Myndighetene forsøker bevisst å splitte, ved å framstille FNC som en rabiat, uansvarlig bevegelse med forbindelser til "narkoterroristene" Farc i Colombia, og ved å sponse CCC gjennom UTEP. Det er en taktikk som Brasil forrige president Fernándo Henrique Cardoso og hans jordreformansvarlige Raúl Jungman forsøkte overfor MST. "MCNOC har direkte forbindelser med MST som ikke har inngått noen avtale med brasilianske myndigheter," sa Flecha før valget av president Lula da Silva.

MST har nå unektelig havnet i sitt dilemma: Skal de avvente hva Lula kommer til å gjøre, eller benytte hans valgseier til å flytte fram posisjonene?

Men taktikken for å demme opp for revolusjonære bevegelser ved en bevisst bruk av nasjonale og utenlandske ikke-statlige organisasjoner er langt fra ny, men derimot global. Den blir brukt i Filippinene, India, Nepal og Latin-Amerika.