Til Røde Fane si heimeside
Til heimesida til AKP


India - stevnemøte med skjebnen

Bokomtale ved Victor Brevik

Røde Fane nr 4, 2002

Torbjørn Færøvik: India. Stevnemøte med skjebnen, Cappelens utvalgte 1999, 436 sider


Trussel om krig og tilhørende mulighet for en atomkrig mellom India og Pakistan om retten til Kashmir har preget nyhetsbildet på forsommeren. Sjøl om India har 20 % av verdens befolkning og de fleste av oss i Norge har, som indo-europeere, språklige aner til dette området, er landet fjernt for de fleste av oss kunnskapsmessig. Sjøl visste jeg lite utover fragmenterte opplysninger som for eksempel at India har verdens største filmproduksjon, og at landet har et sterkt og avansert dataingeniørmiljø.

Torbjørn Færøvik har skrevet ei omfattende skildring fra India i boken India. Stevnemøte med skjebnen. Boken foreligger nå som billigutgave. Færøvik har reist i Jawaharlal Nehrus fotspor, i fotsporene til mannen som ble det sjølstendige Indias første statsminister. Færøvik har en omfattende og kunnskapsrik skildring av folk, steder og historie i sin ferd rundt hele India, med start og slutt i de urolige områdene i nord. Etter å ha lest boken får man et bedre innblikk i de regionale, politiske, klassemessige og religiøse konflikter landet preges av.

Mahatma Gandhi blir beskrevet nyansert. Gandhi var hindu og kjempet for forsoning, men var ironisk nok mot å avskaffe kastevesenet. "Kastevesenet hadde sprunget ut av hinduismen; det hadde med læren om sjelevandringen å gjøre; følgelig hørte de sammen." Gandhi ble myrdet av fanatiske hindu-nasjonalister, som mente Gandhi var for ettergivende overfor Pakistan. I det hele tatt ligger "Zero line" og utskillelsen av Pakistan som et bakteppe for mye av hendelsene etter frigjøringen fra britisk kolonivelde. Tre kriger har India og Pakistan utkjempet, og nå starter kanskje den fjerde?

Vi tenker oss gjerne India som et ufattelig fattig land, men landet er også et klassesamfunn med tilhørende store kontraster med hensyn til det teknologiske og samfunnsmessige utviklingsnivået. I Bangalore ligger Indias høyteknologipark. Her fortelles det om programmerere som tjener 30.000 kroner i måneden, om Indias eksport av programvare for 35 milliarder kroner i 1998 og om påstanden om indernes naturfødte sans for matematikk. Hvor mange vet at nullet ble oppfunnet i India?

Men her er også fattigdommen beskrevet. Calcutta og Bombay har 14 millioner innbyggere. Her nevnes hungersnøden i Bengalen. I Calcutta er kommunistene sterke. (Digresjon: Som illustrasjon på denne styrken: I Calcutta talte AKP-lederen Solveig Aamdahl for hundretusener av indere på et åpent møte.) I denne byen levde og virket også nonnen, albaneren og fredsprisvinneren Mor Teresa. Det mektige vest-bengalske kommunistpartiet hadde sitt hovedkvarter i nabobygning til Mor Teresa. Kommunistene var de første til å fortelle pressen om hennes død 5. september 1977. Men ellers fortelles det at kommunistene var kritisk til Mor Teresa sin fattigdomsfremstilling og mente hun beskrev situasjonen for negativt. (Jfr. norske kommunisters filosofiske debatt; hvorvidt arbeiderklassen er en lidende eller en ledende klasse).

I slutten av boka går forfatteren inn på Kashmirs historie. Dette fjellandet med høye fjell og dype daler. 80 % av befolkningen var (er?) muslimer og den første krigen om dette fyrstedømmet startet mellom India og Pakistan i 1948. I dag okkuperer India to tredjedeler, mens Pakistan holder resten. Begge land gjør krav på hele Kashmir.

Til slutt i boken kommer Færøvik tilbake til Gandhi. India fikk ingen Mao, men de fikk sin Gandhi. I dag er han hyllet som en nasjonalhelligdom. Spørsmålet jeg stiller etter å ha lest boken: Er han verd denne posisjonen?

Boken er i pocketutgave, lettlest, billig og spennende.