Røde Fane nr 2, 2002

Røde Fane nr 2, 2002

Nr 159 - årgang 31
Til årgang 2002

Røde Fanes hjemmeside

Kontakt oss!
Artikkeloversikt sortert på tema
Artikkeloversikt sortert på forfattar
Artikkeloversikt sortert etter utgåve
Ting eit prøvenummer!
Ting eit abonnement!

Til heimesida til AKP


Redaksjon for dette nummeret: Erik Ness (redaktør), Mathias Bismo, Birger Thurn-Paulsen, Taran Sæther, Arne Hedemann og Ottar Solberg.

Forsidefoto: Per-Gunnar Skotåm


Gla'nytt

En av de mest betydningsfulle bøkene som er gitt ut i Norden noensinne, er Lars Gustavsson og Jan Myrdals bok Den onödiga samtiden. Den har vært utskjelt og utsolgt i flere år etter at den ble utgitt i 1974.

Boka er en samtale der de to forfatterne veksler på og skriver hvert sitt kapittel.

Jan Myrdal: "De ohyggliga krigen och den stora utsugningen är möjliga. Men de är inte nödvändiga. Vår samtid var en möjlighet 1848. Den var inte nödvändig."

Dette er første bok i Forlaget Manifest sin serie Moderne Klassikere. Løp og kjøp!!

Snart sommer

Røde Fanes sommerinnsamling: 6276.05.28108, 3257 Larvik