Til Røde Fane si heimeside
Til heimesida til AKP


Endelig!
Kampen mot porno fortsetter!

av Hannah Helseth

Røde Fane nr 1, 2002

Porno - kvinneforakt og løgn. En undersøkelse av blader kjøpt hos Narvesen
- av Jorun Gulbrandsen, utgitt av Kvinnefronten 2001

Du får heftet gratis ved å ta kontakt med Kvinnefronten,
kvinnefronten@online.no eller www.kvinnefronten.no


Kvinnefrontens hefte er resultatet av en pornoundersøkelse som ble gjort våren 2001. Jeg og andre pornomotstandere har lengta litt etter en slik undersøkelse, siden den forrige ble gjort for ca. 15 år siden.

Pornokampens faner har ikke svaiet høyt i vinden de siste årene. Sexhibition hadde i løpet av tre dager på Rockefeller over 15.000 besøkende. Pornoen har begynt å bevege seg opp fra sin snuskete krok og ut i offentligheten. Dette heftet er en viktig start på å analysere fienden.

Heftet tar utgangspunkt i Narvesen pornoen – og bladene ble kjøpt på forskjellige ukedager - slik at man fikk et representativt utvalg. Denne pornoen som blir karakterisert som myk og distribuert gjennom Rema-Reitan sine kiosker.

Heftet er delt inn i fire deler. Del en er om det Narvesen selger – som er en gjennomgang av hva man har funnet i pornobladene, del to er vurderinger av porno, del tre er om penger i kassa og er et forsøk på å gå bak for å finne ut hvem som tjener penger på porno og siste del handler om hvordan man kan kjempe mot porno.

Å selge kvinner og kvinneforakt er "Big Business". Den teknologiske utviklinga som preger enhver bransje i verden – preger også pornobransjen. Den eneste bransjen hvor handel over nett virkelig har tatt av – er handel med porno. Det som man før måtte gå i mørke kjellere for å kjøpe under disken, kan man nå lett få tak i over nettet. Noen tastetrykk unna finner du damer som blir pult av hunder, som får knyttnever opp i skjeden og som blir tisset på. Linkene kan du finne på anerkjente nettsteder og ikke minst finner du dem i pornobladene. Bransjene samarbeider og noen ganger står de samme eierene bak.

Telefonsex annonser tar også mye plass i bladene – det koster mellom 18 og 30 kroner i minuttet for å ringe inn. Det sitter mennesker å tjener veldig mye penger på å spre kvinneforakt. Heftet har gjort en grundig analyse av pornoen som rasistisk og argumenterer godt for hvorfor på ingen måte pornoen sprer kåtskap og glede – slik som forkjemperne liker å si.

Heftet bruker mye bildemateriale for å vise eksempler. Nærmest på hver eneste side ser man forferdelige scener. Dette blir også problematisert i forordet: "Det er ikke bare en grei sak å bekjempe porno med porno." Bildene vekker sorg, aggresjon og vemmelse – akkurat som virkeligheten for jenter i pornobransjen. Det er synd om det skremmer folk fra å lese heftet – men vi skal ikke lukke øynene for virkeligheten rundt oss. Vi skal vite og vise hva den er. Pornoen er rå og undertrykkende. Det er virkelige jenter som blir utsatt for de mest horrible handlinger hver dag for å tilfredstille profittbehovet til pornobaronene, om vi lukker øynene for den – blir vi ikke styrka.

De siste ord blir: Les heftet – om du er en ung eller gammel– for pornokampen trenger ny kunnskap og analyse!