Til Røde Fane si heimeside
Til heimesida til AKP


Italias politiske arv

av Erik Ness

Røde Fane nr 4, 2001

Mia Finrud de Tota: Myte, historie, virkelighet. Italias politiske arv
Artemisia AS 2001 - 100 sider - 200 kroner
Kan bestilles direkte fra www.artemisia.no eller via Tronsmo Bokhandel


Mia Finrud di Tota har skrevet en liten bok å bli klok av. Den handler om hvordan Italia ble til, men er ikke en vanlig historiebok.

Formålet er å forstå for å bekjempe ekstreme høyregrupper som La Lega Nord, som historieløst reviderer italiensk historie for å passe inn i deres rasistiske og separatistiske budskap. Derfor trengs kunnskap, og boka er full av det.

Den er også et angrep på forsøkene på å bagatellisere fascismen under Mussolini. Tota skriver:

«.. den historiske revisjonismen i 1990-årene satte grunnloven og dens antifascistiske karakter under diskusjon. Den hevdet at storparten av italienerne mellom 1943 og 1945 verken var fascister eller antifascister som støttet motstandsbevegelsen, (...) Denne holdningen bagatelliserer anstrengelsene for å overleve krigen (...) som førte til fordømmelse av den regjerende klassen som hadde ført Italia ut i krigen.»

Siste del av boka er en gjennomgang av mafiaens historiske grunnlag. Veldig konkret og veldig pedagogisk.