Til Røde Fane si heimeside
Til heimesida til AKP


Litt om NPD

av Mathias Bismo

Røde Fane nr 2, 2001

Tillegg til artikkelen
Partiforbud i tråd med tyske tradisjoner


Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ble stiftet i 1964 av folk med lang erfaring på den ekstreme høyresida, men til forskjell fra tidligere høyreekstreme partier i Forbundsrepublikken, var ikke medlemsmassen så direkte knyttet til Hitler-regimet. De hadde til å begynne med en viss valgmessig suksess, med 9,8% i München som høyeste stemmetall, og 4,3% ved riksdagsvalget i 1969 (sperregrensen i Forbundsrepublikken er 5%).

Selv om historisk revisjonisme var en del av ideologien fra starten av, tok de avstand fra nynazistisk terrorisme i ord. Likevel var NPD-medlemmer gjennom hele 70- og 80-tallet deltagende i nazistiske aksjoner. På tross av enkelte valgsuksesser (15% i borgermestervalget i Tuttlingen på fellesliste med Deutsche Volksunion i 1987), gikk partiet stadig nedover både i henhold til medlemstall og stemmeoppslutning.

Etter Forbundsrepublikkens anneksjon av DDR, gikk et høyreekstremt øst-tysk parti inn i NPD, og i 1992 ble den uttalte motstanden mot nynazisme fjernet. Dette er i dag et grunnlag for forbudsspørsmålet (for mer om forbudet, se: http://www.idgr.de/texte-2/dokumente/npd/verbot-begr.html).

Programmet til NPD er klart nazistisk orientert, men det forsøker samtidig å fremstå med en bredere profil. Klassiske venstrestandpunkter som kamp mot USA-imperialismen er integrert. De fremmer Nord-Korea som et eksempel til etterfølgelse for sin "tyske sosialisme". Samtidig feirer de i NSDAPs fotspor 1. mai som Tag der nationalen Arbeit. Blant de markante medlemmene finnes også tidligere venstreorienterte. RAFs gamle advokat Horst Mahler har sluttet seg til partiet. Det samme har flere tidligere tunge medlemmer av Sozialistischer Deutscher Studentband (SDS - Rudi Dutschkes bevegelse), som i propagandaen forsøker å trekke en direkte linje fra 1800-tallets tyske sosialistbevegelse til dagens NPF.

En ting som kjennetegner NPD i forhold til Deutsche Volksunion og Die Republikaner, tidligere forsøk på å skape nye nazipartier, er at NPD til en viss grad trekker til seg intellektuelle krefter. At debatten om forbudet har nådd så langt som det har, har kanskje nettopp sammenheng med dette.

Leder av NPD er i dag Udo Voigt.

Sitater fra NPD: