Til Røde Fane si heimeside
Til heimesida til AKP


Seks jente på ei trapp

av Ragnar Olsen

Song til Winge-jentene, 26. april 1995

Røde Fane nr 2, 1996


Seks jente på ei trapp i vinter-Grønnegata
Varme sæ på termos-te og sydentur-plakata
Styrke sæ på seierstegn fra folk som ser dem stå
streikevakt på trappa tel et vingeklept byrå


Seks jente på ei trapp - slåss førr mange flere
Aldri har dem gådd i tog og brukt å demonstrere
Aldri trudd at demmes lille Winge-slag i fjor
Skulle skape storm i landets mektigste kontor


Seks jente på ei trapp - kofførr e dem farlig?
Høye herra kalle dem førr små og uansvarlig
Som vil velge andre rute enn en pakketur
operert av LO - e det rart han Glad blei sur?


Seks jente på ei trapp og ett prinsipp som telle:
Retten tel å bli i den føreninga man velge!
Hundre daga i konflikt førr sånn en enkel sak
Pampan ruve foran dem, men det står kvinner bak!