Til Røde Fane si heimeside
Artikkeloversikt sortert på forfattar
Artikkeloversikt sortert etter utgåve
Artikkeloversikt sortert på tema
Til heimesida til AKP

Om å slutte for tidlig

av A F Moss (Asbjørn Elden)

Røde Fane nr 1, 1995

Fra Det drønner i gata - ukas dikt fra Klassekampen 1972-1976, Oktober i 1977


Selve direktøren
kom inn på presseriet:
Det sies dere slutter
så alt for tidlig her?

Ser De, arbeidstiden
den må overholdes!
Det har NAF og LO
en klar avtale om.

En av kara svarte:
Det er vel nokså riktig
at altfor mange slutter
så altfor tidlig her.

Langt før pensjonsalder
har mange, mange slutta
på grunn av akkordpresset,
og andre forhold her.

En femtigåring slutta
med metallstøv på lunga.
En førtiåring slutta
med stiv, forkalka rygg.

En tredveåring slutta
med magesår og nerver,
og mange folk har slutta
for tidsstudietvang.

Jo, det er nokså riktig
som direktøren sier,
at alt for mange slutter
så altfor tidlig her!