Til Røde Fane si heimeside
Artikkeloversikt sortert på forfattar
Artikkeloversikt sortert etter utgåve
Artikkeloversikt sortert på tema
Til heimesida til AKP

Comic Relief

Røde Fane nr 1-2, 1991


Fra Comic Relief

"Nedkjempet og demoralisert etter å ha blitt utsatt for det kraftigste angrep i historien,
fullstendig uttømt for kampvilje, kommer elitestyrkene fra den Demokratiske garden
ut av sine bunkere for å overgi seg i hittil ukjente antall."

Det var ikke bare palestinere og Irak som tapte på Gulf-krigen, men også det demokratiske partiet i USA. Bladet Comic Relief bringer hver måned det beste av syndikaliserte tegnere og spaltister. Flere kommentarer til Gulf-krigen fra Comic Relief inne i dette Røde Fane.

Comic Relief dekker hver måned de beste amerikanske tegnerne og spaltistene. I dekningen av Gulf-krigen viste bladet seg som en støtte for antikrigskreftene. Allikevel er det ikke mer enn rimelig å åpne denne presentasjonen med noen proamerikanske kommentarer.

Fra Comic ReliefFra Comic ReliefFra Comic ReliefFra Comic Relief

Mens Bush hevdet krigen var et forsvar for frihet og demokrati, påpekte flere tegnere den nære sammenhengen mellom storkapital, olje og krig.

Fra Comic Relief

Fra Comic ReliefFra Comic ReliefFra Comic ReliefFra Comic Relief

Krigens store tapere sett fra Amerika var Demokratene, som i utgangspunktet hadde vært mot krigen.

Fra Comic ReliefFra Comic ReliefFra Comic ReliefFra Comic ReliefFra Comic Relief

Men på tross av en midlertidig suksess for Bush-regimet er de grunnleggende problemene på hjemmefronten fremdeles uløste. Spørsmålet er også hvordan Bush skal klare å leve opp til sitt nye rykte som verdenspoliti? Har han gapt over mer enn han kan svelge?

Fra Comic ReliefFra Comic ReliefFra Comic ReliefFra Comic ReliefFra Comic Relief