Agurktida er over oss

av Tone Beate Windingstad
leder i Fredrikstad AKP og medlem av sentralstyret i AKP

Trykt i Demokraten 25. juli 2003
Gjengitt med forfatterens tillatelse

Tilbake til hovedsida for denne debatten


Agurktida er over oss. Det er vel derfor Bernt Hagtvet slipper til med en dobbelkronikk i Dagbla' med angrep på AKP og RV. Og at lederen i Fredriksstad Blad 22.07.03 er den samme som i Sandfjords Blad og Tønsberg Blad. De anonyme lederskribentene skal også ha ferie.

Denne diskusjonen gikk også for 3 år siden, men vi får ta det om igjen.

AKP vil alltid støtte folk og nasjoner som slåss en rettferdig kamp mot undertrykkelse og for nasjonal uavhengighet. Vi er imot imperialisme og mot at store og rike nasjoner skal få bestemme hvordan verden skal se ut. Å støtte en kamp er ikke det samme som å gå god for alt som skjer i denne kampens navn.

Så til Kampuchea. Skal en forstå hva som har skjedd her må en se hele bildet og ikke bare de 3 åra med Røde Khmer-styre. USA teppebomba dette lille landet i 5 år, fra 1970 til 1975. I 1978 invaderte Vietnam landet og okkuperte det i mange år. AKP støtter kravet som Hun Sen, Vietnams leder, foreslo for FN i 1999. Det går ut på å få en granskning av krenking av menneskerettighetene i Kampuchea i 3 perioder:

For den som vil vite mer om AKPs syn; gå inn på www.akp.no og se på "angredebatten" og nå "Hagtvetdebatten."

Det som er hovedsaken i Hagtvets kronikker og i lederen er ikke omsorg for Kampucheas folk, men å angripe sosialister/kommunister og helst få nedlagt AKP og RV. For å få til dette brukes det stygge triks og myter. Lederen maner fram et bilde av ungdom som bl.a. driver solidaritetsarbeid, fagforeningsarbeid og som slåss for kvinnefrigjøring, som en brølende, hjernevaska flokk med nazihilsen. Myten som presenteres, er den at AKP består av en "elite" av høyt utdannede folk og ikke "vanlige" folk. Til orientering er det flest industri- og anleggsarbeidere, kontorfolk, helsepersonell og lærere i AKPs medlemsmasse. Og heldigvis en og annen lege og professor! Men det er tydeligvis lov i kampen mot AKP å bruke alle skitne triks i boka.

Er vi tilhengere av totalitære regimer? Overhodet ikke. AKP og RV ble stifta som en protest mot supermakta Sovjet og de stivna regimene i østblokka. Kina sto fram som et eksempel på folkelig engasjement og framgang. Tilsynelatende var kulturrevolusjonen en bevegelse av ungdom for å bringe sosialismen videre og en vilje til å høre på folket. At det gikk solid på trynet, var en kraftig lærepenge!

Lærer vi ikke av historia? Jo, hele tiden. Programmet fra 1973 og 2001 er forskjellige. Sosialisme for oss er et større demokrati enn under kapitalismen. Folk skal ha råderett over arbeidsplassene sine, strømmen, vannet og naturressursene. Ikke som i dag hvor alt dette styres av noen få med penger og ikke etter samfunnets behov. Vi har lært at skal sosialismen lykkes må det finnes flere partier, et vell av grasrotbevegelser og fagforeninger og kvinnebevegelser som er uavhengige av stats- og partiapparat. Vi har en oppfatning om hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for en vellykka sosialisme. Men ingen fasitsvar. Da hadde vi vært totalitære - for de som deltar i bygginga av sosialismen må få skape den selv.

Men har alle som forsvarer kapitalismen, lært noe av historia? Kapitalismen som ved valgt politikk, og som system dreper 7-15 millioner mennesker hvert år. Folk dør av krig, sult og profittskapte naturkatastrofer. Dette systemet har holdt på i snart 200 år, men ennå hevdes det at det kan "reformeres"! At kapitalismen er det beste systemet for å skaffe alle fred, velstand og trygghet, er en "sannhet" det ikke skal stilles spørsmål ved. Derfor blir alle som sier at det må finnes en bedre måte angrepet.

Astronomene i middelalderen sleit i hundrevis av år med å få beregningene sine til å stemme. Men de klarte det ikke fordi "sannheten" var at jorda var universets sentrum og at jorda var flat. Så et lite tips til den anonyme lederskribenten - kapitalismen er ikke universets sentrum og det finnes bedre løsninger!