Gå til fakta

av Jorun Gulbrandsen
leder av AKP

Trykt i Dagbladet 26. juli 2003
Gjengitt med forfatterens tillatelse

Tilbake til hovedsida for denne debatten


Kristin Holter skriver i Kort og godt 23. juli, og knytter uttrykket "drep om så det gjelder" til AKP. Holter har en særdeles lettvint holdning til hva hun beskylder andre for offentlig. Jeg vil minne om at det finnes ei gruppe som har drevet med vold og drap i Norge i de siste 30 år (og lenge før det). Det er nazistene. Ikke sosialister, revolusjonære, røde av noe slag. Bernt Hagtvet har beskyldt AKP for kriminelle voldshandlinger. Han er bedt om å beklage eller føre sannhetsbevis for sine alvorlige og djupt krenkende påstander.