Takk til Wiedswang

av Jorun Gulbrandsen
leder i AKP

Trykt i Dagens næringsliv 6. august 2003
Gjengitt med forfatterens tillatelse

Tilbake til hovedsida for denne debatten


Under tittelen "AKP i retten" har Kjetil Wiedswang en kommentar 31. juli om AKP og voldsbruk. Bakgrunnen er at AKP har oppfordret Bernt Hagtvet til å trekke tilbake to påstander han kom med i Dagbladet:

Jeg har i løpet av de siste tre ukene ikke sett noen annen journalist eller avis skrive like intelligent om den første påstanden som Wiedswang gjør. Han sier at Hagtvet tar feil fordi den ville ha vært bevist for lengst, om den hadde vært sann. Politiets overvåking ville ha funnet det ut, og folk som ikke lenger er med i AKP, ville ha fortalt. Dette har Wiedswang helt rett i.

En kan dessuten legge sammen AKP-medlemmene, vennene deres, naboer, familie, barna, arbeidskamerater, folk som kjente dem, altså folk som var samtidige på 1970-tallet, og kommer kanskje opp i en 50.­100.000 mennesker. Mange ville ha visst. Problemet er at en del folk ikke skjønner det Wiedswang skjønner. Den andre påstanden til Hagtvet er mye verre. Jeg oppfatter den som djupt krenkende. Den må trekkes tilbake. Jeg lever av å være lærer og lærebokforfatter, og har behov for å ha et greit forhold til mange mennesker. Min erfaring er at folk tåler venstreradikale og feministiske meninger nokså godt, så lenge personen som har dem, oppfører seg noenlunde skikkelig. Jeg vil ikke ha drepestemplet stående. Alle som var medlem av AKP på 1970-tallet rammes. Disse menneskene er ikke en anonym partilogo, de er mennesker med navn og adresse. På samme måte som over, ville et slikt uhyrlig krav straks kommet for en dag,, og politiet hadde heldigvis blitt kobla inn umiddelbart. Og var det sant, ville mange tusen ha kunnet fortelle. Men igjen er det slik at noen går med på Hagtvets påstand.

AKP har altså oppfordret Bernt Hagtvet til å føre sannhetsbevis eller trekke de to påstandene tilbake. En rettssak er ikke noe mål, men kanskje det må til. Flere aviser bruker forunderlig mye plass og temperatur på å fortelle at AKP med dette vil stoppe en politisk debatt. Det er ikke riktig. Mange AKPere og andre har debattinnlegg i kø i mange aviser. Det omvendte kan skje: Å påstå at andre drev med voldskriminalitet, er å skyve folk ut av den alminnelige politiske debatten og inn i politietterforskinga. Det er etter min mening å misbruke ytringsfriheten. Om andre mener annerledes, er det fortsatt min rett å bestemme hvor mine egne grenser går.

Jeg tilbyr meg gjerne å skrive ei hel side gratis i alle de store avisene en gang i uka i månedsvis om ting som har vært oppe, også om undertrykking og forbrytelser under sosialismen. (Jeg tror ingen aviser synes dette er et godt forslag.) Jeg stiller meg gladelig til for hogg i politiske diskusjoner, men trenger plass til å svare. I Dagens Næringsliv er det heller ikke meg imot å debattere kapitalismens fallitt når det gjelder å ivareta menneskerettigheter, fred og mette mennesker i verden.

Jeg må nok skuffe Wiedswang med at det ikke er AKPs meninger som er på tiltalebenken i en eventuell rettssak. Sjøl revolusjonære har rett til å ha meninger andre synes er sære eller avskyelige. Sjøl synes jeg det er avskyelig at Høyre støtta USA i Vietnam der bombinga førte til folkemord, og jeg har aldri slutta å forundre meg over at et viktig krav fra Unge Høyre var at USA skulle bombe byen Hanoi som da hadde halvannen million innbyggere. Jan Petersen var forresten leder av Unge Høyre fra 1971-73. Både FN-sanksjonene overfor Irak med 1 million døde som resultat, og USAs krig og okkupasjon, synes jeg er helt forferdelig. Høyrefolks støtte til disse handlingene har heller ingen plass i en rettssal, men i det offentlige diskusjonsrommet. Hagtvets påstander handler om noe annet. De handler om at for eksempel jeg har drevet med voldskriminalitet. Jeg håper at en eventuell domstol har samme logiske sans som Wiedswang når det gjelder akkurat det.