APPELL MOT KRIGEN

Denne appellen holdt AKPs leder Jorun Gulbrandsen ved en demonstrasjon utafor den amerikanske ambassaden i Oslo torsdag 25. mars 1999.

Det er ofte demonstrasjon utafor den amerikanske ambassaden her på Drammensveien. Det er med god grunn. USAs krigshandlinger mot mange land i mange år, har sørga for at vi har stått her. For lederskapet i USA og Nato er IKKE mot undertrykking av folkenes demokratiske rettigheter. Det er IKKE mot det Milosevic gjør. USA og Nato er mot Milosevic fordi de vil være HAN! De vil ha makta på Balkan sjøl. Ellers hadde de anerkjent folket i Kosova deres egen rett til å bestemme framtida si. Det har de ikke villet. Den retten har de gått mot.

HVIS det hadde vært sant at USA ville bombe for å hindre undertrykking, og HVIS det hadde hjulpet, så måtte dette være en medisin alle steder hvor det var undertrykking! Men USA bomber ikke Tyrkia, sjøl om den tyrkiske regjeringa dreper og trakasserer tusenvis av kurdere hver eneste dag. USA bomber ikke seg sjøl, sjøl om de har sørga for at over en million mennesker, blant dem mange barn, har dødd som et resultat av USAs bombing av Irak. Det er reint HYKLERI, det de sier om at de bomber for å redde kosovaalbanerne. Ikke tru på dem! Ikke tru på Erik Solheim heller, når han sier det samme!

USA og Nato er MOT prinsippet om nasjonal sjølråderett. Det er FOR stormaktenes og imperialistenes OVERRÅDERETT! DET er hva de praktiserer akkurat nå. Angrepet dreier seg om en maktdemonstrasjon i kampen om makta i Europa.

Aviser og radio forteller at Nato angrep militære mål over hele Jugoslavia i natt og i morges. Rapportene om de døde, de såra og om ødeleggelsene vil komme for en dag. Men nå, for å få størst mulig oppslutning om bombinga, forsøker USA og Nato å juge om det som skjer. Når de bomber en by, bomber de bare en spesiell fabrikk som lager flydeler ... Det bor vel ikke FOLK i den byen?!

Om morran i dag ble det sagt at norske fly var med på "planlagt flyaktivitet". Et nyord for bombing eller støtte til bombing! Det er ikke meninga at vi skal tenke på ofrene i krigen!

Jahn Otto Johansen i Berlin brakte videre et spørsmål: Har Nato og USA tenkt å bombe Jugoslavia tilbake til steinalderen? Hva er perspektivet på det de gjør?

På grunn av Nato er Norge nå i krig for første gang på 50 år. Altså må kravet bli: Norge ut av Nato! Norge ut av krigen! Krig blir ikke bedre sjøl om det er FN som vedtar den. Det er likevel et stort problem at USA har gått utenom FN og Sikkerhetsrådet, for det senker terskelen for hva imperialistmaktene tør å foreta seg på egen hånd.

Kjell Magne Bondevik sier at Norge IKKE er med i krig. Norge er med i en aksjon ... Hadde han sagt det samme, om Tyrkia eller USA hadde bomba Oslo, havna i Sandefjord, verftet i Bergen, Raufoss Ammunisjon, jernbanelinjene, torget i Trondheim og Bodø?

Mens regjeringa i Hellas er mot angrepet, og Tyskland er skeptisk, er den norske regjeringa en rævdilter SOM ALLTID! Mer katolsk enn paven! Og Dørum vil ikke ta imot flyktninger, for det skal liksom oppmuntre til etnisk rensing, men er det bedre at folk blir drept av USA og Norge, da? I radioen i ettermiddag ble det sagt at serbisk politi nå lager hevnaksjoner mot sivilbefolkninga i Pristina i Kosova ved å brenne hus, kafeer, arrestere og terrosisere kosova-albanere.

Det er til sjuende og sist bare en vei å gå: Anerkjenn kosova-albanernes nasjonale og demokratiske rettigheter! Støtt folkets kamp for retten til å bestemme i eget land! Støtt motstandbevegelsen deres! La en folkeavstemning der avgjøre landets framtid!

DET vil ikke Milosevic, det vil ikke USA og Nato, det vil ikke den norske regjeringa, men det vil vi!

 

Trekk Norge ut av krigen!

Nato ut av Jugoslavia!

USA - ut av krigen!