22. september 2002

Arnljot Ask
er internasjonal sekretær i AKP

Forsvar Sison!Forsvar av rettighetene til Joma Sison en merkesak i kampen mot terrorkrig-fascifiseringa.

Jose Maria Sison, som var formann i kommunistpartiet på Filippinene da det ble rekonstituert i 1969 og som de siste åra har vært sjefsrådgiver for NDF (National Democratic Front) i fredsforhandlingene (som bl.a. har foregått i Oslo), er personlig satt på Bush sin terrorliste.

Siden 1987 har Sison bodd i Nederland, hvor den øverste domstolen aksepterte ham som politisk flyktning i 1992. Regjeringa i Nederland har imidlertid ikke gitt ham verken fast oppholds- eller arbeidstillatelse. Nå har Nederland, etter påtrykk fra USA, tatt fra ham leiligheten som han og familien har bodd i, og sperra bankkontoen hans. USA forbereder sannsynligvis krav om utlevering av ham til USA under dekke av "kampen mot terrorisme".

Dette er et grovt overgrep, retta både mot rettssikkerheten til enkeltpersoner og organisasjoners rett til å slåss for nasjonale, sosiale og demokratiske rettigheter. Det stinker fascisme lang vei av det, og det bør være et varselskudd til alle som vil slåss for at demokrati og rettssikkerhet ikke skal gå med i dragsuget av terrorkrigen til USA. Det er også en illustrasjon av hvor nedrig, krypende Vestens regjeringer er overfor USAs skalting og valting med det som har vært anerkjente rettsprinsipper og demokratiske rettigheter.

I vårt rolige hjørne av verden står vi ikke i umiddelbar fare for å få USA-bomber i hodet. Men terrorlovgiving og lignende tiltak for å uthule demokratiske rettigheter slår også inn over oss. Eksemplet Sison er groteskt. Slås det ikke tilbake, så har USA fått åpna en dør inn til å få satt terroriststemplet på personer som står i spissen for nasjonale og sosiale frigjøringsbevegelser. Neste skritt er da å ta oss som solidariserer oss med de samme bevegelsene og andre som stiller seg i veien for USAs korstog for verdensherredøme.

Du kan delta i den internasjonale underskriftskamapanja for å legge press på de nederlandske myndighetene, ved å signere oppropet du finner her: http://defendsison.be/

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside