14. februar 2002

Rolv Rynning Hanssen
arbeider i Kommuneforbundet og er med i AKP

Privatiseringens sanne ansikt

Farum kommune har en stor symboleffekt i Norden. Den har under borgermester Peter Brixtoftes ledelse blitt symbolet på privatisering. Og ikke nok med at tjenestene ble privatisert, nesten all kommunal eiendom ble solgt ut for at kommunen så kunne leie den tilbake.

På mange måter er Farum blitt høyresidas Mekka. Norske kommuner har dratt på pilegrimsferd og forsøker i stor grad å etterape de ekstreme ideene fra Farum.

Men nå faller både det som er blitt karakterisert som "den karismatiske borgermesteren" og utstillingsvinduet Farum i grus. Siden 5. februar har den danske avisa BT stadig vekk gravd fram flere eksempler på korrupsjon, bestikkelser og tvilsomme vennetjenester. Etter hvert har heller ikke innbrudd for å ødelegge bevis vært ukjent.

Ofte har vi sagt at privatisering, konkurranseutsetting og utskilling fører med seg korrupsjon. Vårt glanseksempel har til nå vært storselskapet General des Euax sin bestikkelse av ordføreren i Grenoble for å sikre seg vannforsyningen. Men vi har sett det komme i Norden og. Sjøl kjenner jeg til saker som ligger meget nært opp til rein korrupsjon, men som er vanskelig å bevise. Men de rakner nok - de og. Det som har skjedd nå er at en meget betydelig dansk politiker, og et symbol for liberalismen, faller til marken og knuses.

Selvsagt kan vi fortviles og moralisere over at borgermesteren på kommunens regning drikker vin for 8.000 danske kroner pr flaske, og får forfalsket sine egne ete- og drikkegilder til dagmøter på kommunens bekostning. Imidlertid er den rene korrupsjonen knytta til politikken. I Farum ble skoler solgt, og svømmehaller og renseanlegg. Ja, til og med rådhuset i Farum presterte Brixtofte å selge.

Den danske statsministeren Anders Fogh Rasmussen trakk seinest under valgkampen i fjor fram partifellen Brixtofte og Farum kommune som strålende eksempler. Nå er han mest opptatt av hvordan man får Brixtofte til å framstå som en alkoholisert villstyring. Venstres tidligere forgudelse av Farum rammer nå partiet som en boomerang. SF forsøker til og med å få finansminister Thor Pedersen felt som en utløper av Farum-skandalen.

Thor Pedersen, som direktør i Jysk Rengøring, har hatt engasjement med Farum kommune, og det er slik skytset nå rettes mot den sterke finansministeren. Og det har ikke svekket kritikken av Pedersen at han tirsdag valgte å offentliggjøre den omstridte sponsoravtalen som var inngått mellom kommunen og rengjøringsselskapet.

En vesentlig del av skandalene går ut på hvordan borgermesteren har forhandlet med formannen for den ambisiøse fotballklubben Farum. Borgermesteren og formannen er en og samme person. Og det er på fotballklubbens restaurant regninger er blitt forfalsket. Det er de som har sponset fotballklubben som har fått kommunale kontrakter, det er fotballklubbens reisebyrå som sørget for at Farums pensjonister fikk en årlig sydenreise (dog med nesten 50% overpris).

Bedre blir det ikke når man beordrer kjemperegninger betalt 1 dag for seint, slik at man gir sin beste venn anledning til å hove inn en morarente på 365% (!). Ikke rart Brixtofte er siktet for misbruk av offentlige midler. Og stadig oftere dukker nye skrekkhistorier opp. Man snakker nå åpent om Brixtofte som mafiabossen som fikk kontroll over en kommune og tappet kommunekassa.

Men det som virkelig er ille er situasjonen for Farums innbyggere. En regning, som overstiger et helt års kommunale utgifter i Farum, venter på skatteborgerne i den nordsjællandske kommunen. I alt må det skaffes 600 millioner kroner for å forsvare utsalg og innleie. Ikke en gang skatteøkning er fjernt for skattereduksjonspartiet Venstre nå.

Saken kalles etter hvert Farum-gate, da metodene med innbrudd for å fjerne bevis, kameraderi og store penger ligner svært på Watergateskandalen. Så mens Brixtofte nok har nytt sin siste luksusvin fra Château Petrus, og Økokrim undersøker hele kommunen, må lærestykket være at de privatisering, konkurranse og utelukkende forretningsmessige prinsipp inn i forvaltningen, legger veien åpen for korrupsjon. Nå kan vi virkelig si det, ettersom virkeligheten nå med ett har rykka mye nærmere.

Lærdommen av privatiseringene er som det sies i en dansk avis:

"Staten vil ikke træde til med penge. Når en kommune påfører sig selv problemer, må den selv klare det. Det kan kun gøres ved at sænke udgifterne eller ved at skaffe sig nye indtægter. Eller en kombination af begge dele," siger Lars Løkke Rasmussen, som dermed gør klart, at regeringens løfte om skattestop for alle danskere ikke gælder i Farum.

Det er innbyggerne som til sjuende og sist blir lidende.

Kilder: www.bt.dk | www.berlingske.dk | www.politiken.dk | www.nkf.no/nkf/omstilling

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside