3. august 2002

Mathias Bismo
er med i Hordaland AKP

USA og FNs troverdighetAvsløringene av USAs overstyring av FNs våpeninspektører i Irak har fått flere til indignert å spørre hvorvidt FNs troverdighet er svekket. Men dette er ikke noe nytt. Allerede i 1950 uttalte USAs daværende utenriksminister Dean Acheson at "sovjetlederne må slutte med sin obstruksjonspolitikk i FN", dvs. bøye seg for USAs politikk; at Sovjetunionen og deres allierte må la offisielle amerikanske representanter ha fri adgang til kontroll over deres land; og at sovjetlederne må slutte å kritisere USA og deres allierte.

Dette var et ledd i "kampen mot kommunismen", som i virkeligheten var en kamp for større nedslagsfelt for den amerikanske og vestlige kapitalen. Selv om Sovjetunionen og deres allierte var åpne for handel med vesten, var de ikke interessert i investeringer der overskuddet kunne trekkes ut av landene. Sovjetunionen var et hinder for USAs "frie marked", og USA ville bruke FN som et redskap for dette. Flere faktorer gjorde imidlertid at USA ikke var i stand til å føre denne linjen helt ut.

I dag er det annerledes. Sovjetunionen har forsvunnet, og landene som tidligere utgjorde unionen og deres allierte har i all hovedsak godtatt USAs "frie marked", med de menneskelige kostnadene det har medført. Men fortsatt er det ikke alle som ubetinget vil underordne seg dette markedet. Saddam Hussein er en av disse. Det er ikke det at han er leder for en undertrykkerstat som er USAs og vestens kritikk av ham - blant "våre allierte" finner man undertrykkerregimer som Saudi-Arabia, Tyrkia og Israel. Det er det at han truer USAs interesser.

USA ønsket å bruke FN til sine formål i 1950, men det gikk ikke. Hvorfor i all verden blir man da overrasket når landet gjør det samme i dag? I dag er det jo mulig. Det ruinerte Russland er blitt USAs allierte, og de som fortsatt er motstandere av USAs økonomiske herredømme er langt svakere enn Sovjetunionen var. Dermed er det fritt frem.

Bør dette svekke FNs tillit? Både ja og nei. Hvis man i utgangspunktet trodde at USA godtok at FN skulle være et nøytralt organ, bør tilliten være svekket. Men, tross alt, har dette aldri vært tilfelle, så lite i dag som i 1950.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside