1. desember 2002

Jorun Gulbrandsen
er leder i AKP

Fascistisk tiltak fra USA!USAs regjering bruker 11. september 2001 til å skaffe seg fullmakter til registrere opplysninger om folk på alle livets områder.

25. november skrev Aftenposten: "Den høyteknologiske jakten på terrorister skal skje ved å innsamle og samkjøre milliarder av informasjonsbiter fra databanker og fra overvåking av den elektroniske trafikken. Begge steder etterlater vi oss alle tydelige spor.

Pentagon legger ikke skjul på at prosjektet er verdensomspennende. Således svarte statssekretær Edward Aldridge i Pentagon et klart ja, da han ble spurt om USA vil forsøke å skaffe seg adgang til andre lands databanker. Han understreket riktignok at all innsamling og behandling av persondata vil skje på lovlig vis. Men kritikerne er ikke overbevist."

Nei, det er ikke vi heller.

Den amerikanske kongressen har vedtatt å opprette et nytt departement for nasjonal sikkerhet. Det får stor makt og vide fullmakter. Det innebærer en sammenslåing av 22 myndigheter og statlige institusjoner med mer enn 170.000 ansatte. Kystvakta og luftfartinspeksjonen er inkludert. Ikke FBI og CIA. Departementet skal ligge i Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementet. Stikkordet er "Information Awareness Office".

Aftenposten skriver videre: "Anført av en mann som i 1990 ble funnet skyldig i å ha ødelagt bevis og for å ha løyet til Kongressen i den hensikt å dekke over en skandale på Ronald Reagans tid, starter USA utviklingen av et superavansert overvåkingsprosjekt som skal finne sannheten om folk over hele kloden."

Dette overvåkingsprosjektet skal hete "Total Information Awareness System". De ønsker altså å vite alt. Systemet går ut på at dette nye sikkerhetsdepartementet skal kunne finne ut alt om deg ved å gå etter de elektroniske sporene du etterlater deg alle steder. Bomringer, e-post, bruk av betalingskort, bankutskrifter, leie av bil, dine bestillinger på Internett, surfing på Internett, bruk av telefon, også sjukehusjournaler. I tillegg vil de bruke det som finnes fra før hos myndighetene, som registrering av ekteskap, bolig, førerkort og alt annet.

Det skal ta flere år å utvikle systemet. Den som skal stå for dette arbeidet, som Aftenposten nevner i sitatet ovenfor, heter John Pointdexter. Han var sikkerhetspolitisk rådgiver for president Ronald Regan. Han var sterkt innblandet i det ulovlige salget av våpen til Iran for å finansiere den militære styrken Contras, som sloss mot sandinistene i Nicaragua. Han fikk et halvt års fengsel, men slapp å sone. Nå er han tilbake i supermaktsposisjon.

I USA har vedtaket om det nye overvåkingssystemet vakt mye kritikk blant folk både på høyre og venstre side. "Big Brother", storebror ser deg, er en kommentar som går igjen. Her i Norge har vi nå anledning til å slåss mot det, vi også. Det siste er nemlig at USA krever detaljerte SAS-lister over passasjerene (Aftenposten 1. desember). Lufthansa og andre europeiske selskaper har også fått kravet. USA vil vite ikke bare hvem som kommer som reisende, noe de i følge Datatilsynet har rett til, men de vil ha opplysninger om alle reiser en person har hatt med SAS i hele historia. Flyselskapene mener at svaret til USA skal være nei, deres bookinglister er konfidensielle, og kan inneholde mange private opplysninger om en person.

USA slåss ikke mot terrorister. Den amerikanske regjeringa er sjøl terroristene. Den slåss mot folk. Mot befolkninga i Irak og Afghanistan. Og mot sin egen arbeidende befolkning. Opplysningene framskaffa gjennom systematisk kartlegging og overvåking vil bli brukt av overklassens mange representanter til å skalte og valte med folks liv, - under dekke av terrorbekjempelse. De vil bestemme hvem som skal få lån og ikke, hvem som skal få bolig hvor, hvem som skal få jobber i administrasjonene, og ikke minst, - hvem som i det hele tatt skal få jobb. Politisk opposisjon vil de forsøke å knuse ved all slik maktbruk. Det er akkurat slik det fungerer. Vi kjenner systemet fra Norge, Lundkommisjonen avslørte det i 1996. Hadde datateknologien vært like utvikla fra 1945 til 1996 som den er i dag, hadde alle disse USA-metodene vært brukt i Norge. De bruker det de har, når målet er full kontroll.

Det gjenstår å se hvor stor motstanden blir i USA når Kongressens vedtak etter hvert går opp for amerikanerne. Når de skjønner at de kan glemme den tida da de hadde et visst privatliv. Det gjenstår å se om USA og Pointdexter klarer å lage et system som fungerer. Men vi trenger ikke å tvile på at de vil utvikle systemet.

Den amerikanske imperialismen som USAs regjering er representanten for, trenger en Bin Laden. Hvis Bin Laden er død eller dør, vil USA opprette en ny. Hver gang USAs regjering har behov for å gi inntrykk av at amerikanske interesser står på spill, vil et lydbåndopptak eller en filmsnutt dukke opp på de amerikanske TV-skjermene og tilsvarende over hele verden. Det den amerikanske imperialismen er redd for, er ikke Bin Laden. Kapitalen er redd for folk. Det er folk flest, folkemassene, som skal kontrolleres. Hadde kapitalismen klart seg uten mennesker, hadde den sørga for at alle ble drept. Men da hadde ingen produsert profitten deres. Alternativet er maksimal kontroll.

Vårt alternativ er å passe på at den norske regjeringa ikke legger seg inn under Pointdexter og USAs fascistiske overvåkingstiltak!

Les mer om Information Awareness Systems og Pointdexter.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside