6. mai 2001
Eivind Reiersen
er med i Nesodden RV og førstekandidat i Akershus

Hvordan isolere Arbeiderpariet 1. mai
og få massedeltakelse på et opprørsk grunnlag?

For 6. år på rad arrangerte RV, SV, SU, RU og Norsk Folkehjelp et flere timer langt kulturarrangement på Nesodden.

Etter å ha sett en stadig synkende oppslutning om det tradisjonelle 1. mai-arrangementet med 60-100 i tog, et par taler og allsang - og ikke minst stadig større problemer med å samarbeide med det lokale Ap på et politisk OK grunnlag - tok RV og SV i 1996 initiativet til å bryte med både Ap og tradisjonen.

Opplegget er et gedigent kulturarrangement på Samfunnshuset med kultur og appeller, mat og samvær. Kulturen spenner fra kor, storband, ballett og magedans til visegrupper, rockeband, gjøglere og dikt og allsang. Dessuten har vi hvert år "årets utstiller" - skulptur, maleri eller foto. Det er stort sett bare lokale krefter som opptrer, og alle gjør det gratis. Med åra er det faktisk blitt "kø" av folk som vil være med. Og proffe krefter på lyd- og lyssiden gir det hele et veldig profft preg.

Det politiske grunnlaget i år var privatisering/globalisering, mot Israels terror, EU/EØS, rasisme. Det var fem flotte appeller: mot privatisering og globalisering/markedsliberalismen, antirasistisk, jenteappell, mot EU/EØS, og fra bussjåførene på Nesodden som er ute i kamp mot anbudssystemet.

Dessuten ble det spredt masse KK og Opprør og flere hundre løpesedler.

De gastronomiske behov blir stilt ved at vi griller helstekt lam, selger pølser, veggismat, kaker og kaffe. Inntektene her dekker utgiftene til arrangementet (leie av lokaler og lydanlegg, annonsering). Dessuten sponser kultursjefen oss med noen tusen.

I år var det antakelig beste arrangementet hittil, både politisk og kulturelt. Det var ca. 500 personer på arrangementet, som varte i totalt nærmere 5 timer. I forhold til at Nesodden har 15.000 innbyggere, må en si at dette er et veldig bra resultat. Og i år var det spesielt mye ungdommer med under hele arrangementet. Til sammenlikning hadde Ap 1. mai-frokost med ca. 30 deltakere. Punktum.

Og her er det viktigste: Vi har overtatt fullstendig hegemoniet for 1. mai-arrangementet på Nesodden. Vi har blitt tradisjon - det er vårt arrangement folk kommer til, og mange av dem ville neppe deltatt på et tradisjonelt 1. mai-arrangement. Det eneste problemet er at vi ikke har sitteplass til mer enn et par hundre, så under deler av arrangementet må folk stå langs veggene, eller trekke inn i rommet ved siden av der vi har matserveringa.

Utfordringa går hermed videre. Søk samarbeid på tvers av de "gamle" kanalene - ikke delta sammen med Ap - mobiliser ungdommen - tenk i nye baner. Mulighetene er store, og politikken når ut til mange flere, samtidig som vi blir sett på som de som bryr oss om folk og tar kulturen på alvor.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside