Ymse-sida

Dette er sida for sånt som ikke heilt passer i andre kategorier.


Oktoberrevolusjonen 60 år

Oktoberrevolusjonen 1917–1977 60 år

Et lite hefte om Sovjet og utviklinga fra revolusjon til sosialimperialistisk supermakt. Utgitt av Oslo AKP(m-l) i 1977. 20 sider A5 (11 MB).

1ste mai 1975

1ste mai 1975

Et blad til arbeiderklassens kampdag. «Med 1ste mai ønsker vi å presentere kommunistenes politikk, noe intervjuet med AKP(m-l)s formann Sigurd Allern er et uttrykk for. Men mesteparten av bladet er viet en brei presentasjon av progressiv kultur i dikt og bilder.» I redaksjonen: Stig Holmås, Heiki Grønn, Elisabeth Haarr og Dag Thorkildsen. Omslag: Morten Krohg. Heftet er utgitt av Forlaget Oktober i 1975. Det er på 48 sider A4 (43 MB).

Datolista

Ei omfattende liste over når begivenheter, systematisert både etter årstall og etter dato. Begivenhetene er dessuten gradert etter viktighet, dvs. om de skal markeres av partiet, nevnes i Klassekampen osv. Heftet er utgitt av Oktober i 1978, men har preg av å være internt. Det er på 56 sider A5 (11 MB).