Til kamp

Til kamp var et blad SUF(m-l) utgav for skoleelever fra 1970. Vi har foreløpig ikke et komplett sett, og vi veit heller ikke hvor mange blader som kom ut.

De bladene vi har digitalisert, er i A5-format på 16 sider. Filstørrelse 2–5 Mb. Last ned pdf-fil ved å trykke på forsida.

Mer stoff fra SUF og RU


1970

Til kamp nr 1, 1970 Til kamp nr 2, 1970 Til kamp nr 4, 1970

Nr. 1 (last ned): Til kamp! Elevene avslører NGS. Farlig forsøk. Nei til det nye karaktersystemet. Lørdags«fri» – et rasjonaliseringsframstøt fra monopolkapitalen. Lærere og elever må stå sammen i kampen mot monopolkapitalen. Kristelig klassefred? Til kamp mot tvangsutplasseringa. Hvorfor ble Elev 70 stanset?

Nr. 2 (last ned): Til kamp under arbeiderklassens ledelse. Studer marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning. Nytt rasjonaliseringsframstøt i skolen. Elevene vil kjempe mot det nye karaktersystemet. Ville angrep mot marxist-leninistene. De nye tsarene i Kreml ruster til krig mot Kina. Skolen i folkets tjeneste. Studenter til kamp mot forverra kår. YLO – en ny pampeorganisasjon. NGS' politiske linje. Elevråd nedlegges. Streik på Ruseløkka skole. Ny elevfiendtlig instruks. Elevene på Katta nekter å spre NGS-pampenes propaganda. Politisk undertrykkelse av lærer. Slutt opp om Vietnam-uka.

Nr. 4 (last ned): Leserbrev. Liker du deg på skolen? Flykapringer – ikke i det palestinske folkets interesse. Elever i utkantstrøk har store problemer. Vietnam-uka. Lærere mot femdagersuka. Bare organisert kamp gir seier. Kamp mot femdagersuka nå. Enhet arbeidere – elever – lærere. Avskaffing av karakterene – en illusjon. «Latskap». «Kvassare tenking». «Oroväckande» støtte. EEC-dyrtid – opprett aksjonskomiteer på skolene.


Siste oppdatering: 11. april 2015

Mer stoff fra SUF og RU ||| Arkivprosjektets forside